Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk spotkał się dziś z członkami Zespołu ds. trzody chlewnej przy Prezydium Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Podczas spotkania omawiana była sytuacja w tym sektorze.

Propozycje strony związkowej

Strona związkowa przedstawiła kilka propozycji wsparcia producentów trzody chlewnej. Zaproponowano m.in. zmiany w Programie Locha+ i w ekoschemacie – dobrostan zwierząt. Związkowcy proponowali także uruchomienie kredytów preferencyjnych dla producentów trzody chlewnej. Postulowali również wsparcie grup producenckich.

Stanowisko szefa resortu rolnictwa

Wicepremier Kowalczyk zwrócił uwagę, że w zakresie ekoschematu – dobrostan zwierząt odbyły się bardzo szerokie konsultacje i wprowadzonych zostało wiele korzystnych zmian. Jednocześnie skierowane zostały na to działanie bardzo duże środki.

Szef resortu rolnictwa zgodził się co do postulatu dotyczącego uruchomienia specjalnych kredytów preferencyjnych dla producentów trzody chlewnej i poinformował o przeprowadzonych już wstępnych rozmowach w tym kierunku.

Odnośnie grup producentów wicepremier Kowalczyk przypomniał, że są możliwości wsparcia dla takich grup, ale powinny to być rzeczywiście grupy producenckie oparte na uczciwych zasadach wspólnej pracy. Podkreślił przy tym, że to od samych rolników zależy forma wspólnej pracy, czy to w ramach grup producenckich, czy to w formie spółdzielczej.