Do Rumunii dotarł pierwszy od najazdu Rosji na Ukrainę transport zboża z tego ostatniego kraju wysłany koleją. Z powodu trwającej od lutego rosyjskiej blokady ukraińskich portów transport przybył specjalnie zmodernizowaną w tym celu trasą kolejową.