„Jestem szczęśliwy, że możemy dziś rozpocząć realizację kolejnego etapu tej inwestycji. Budowa kampusu Akademii Muzycznej jest ważna nie tylko dla tego regionu i Polski, ale też szerzej – w skali światowej, ponieważ to największy obecnie projekt dotyczący polskich uczelni artystycznych. Podjęliśmy decyzję o zwiększeniu finansowania inwestycji, której łączny koszt budowy wyniesie prawie 400 mln zł” – powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podczas uroczystości podpisania umowy, dotyczącej realizacji programu „Budowa kampusu Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy” z generalnym wykonawcą inwestycji – firmą UNIBEP S.A.

Umowę na realizację prac podpisali dzisiaj prezes firmy UNIBEP S.A Leszek Gołąbiecki i prorektor ds. artystycznych Akademii Muzycznej w Bydgoszczy prof. Janusz Stanecki.

Nowy kampus rozwiąże wieloletni problem tej zasłużonej i ważnej uczelni. Akademia Muzyczna w Bydgoszczy to jedna z najlepszych polskich uczelni muzycznych, kojarzona, m.in. z laureatami Konkursu Chopinowskiego – podkreślił prof. Piotr Gliński.

Wicepremier zwrócił uwagę, że inwestycja została dobrze przygotowana, a przetarg na wybór głównego wykonawcy poprzedziły wybory firmy prowadzącej nadzór techniczny i generalnego inżyniera.

Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w tę inwestycję, w szczególności ministrowi Łukaszowi Schreiberowi oraz posłowi Tomaszowi Latosowi, którzy od początku wspierali budowę kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Szef resortu kultury zaznaczył, że wsparcie budowy kampusu Akademii Muzycznej to już kolejna inwestycja realizowana w Bydgoszczy przy zaangażowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podkreślił, że konieczne było zwiększenie finansowania – z przewidzianych półtora roku temu w wieloletnim programie finansowym ponad 290 mln zł do kwoty wynikającej z przetargu – prawie 400 mln zł. Poinformował, że już od środy wykonawca wchodzi na plac budowy.

Kampus Akademii Muzycznej, którego koszt budowy wyniesie 393 mln zł, ma powstać w ciągu czterech lat. Zostanie wzniesiony w obrębie śródmieścia na działce o powierzchni 3 ha. Projekt zakłada powstanie 6-piętrowego budynku i dwóch kondygnacji pod ziemią. Powstaną cztery sale koncertowe: symfoniczna, kameralna, teatralno-operowa i organowa, a także sale dydaktyczne. Powierzchnia całości to 31 tys. m².

O programie „Budowa kampusu Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy”

Celem programu „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy” jest stworzenie stałej siedziby dla funkcjonującej w różnych lokalizacjach uczelni. Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno-naukowego nie tylko poprawi efektywność działalności edukacyjnej, naukowej i kulturalnej, ale też zapewni oszczędności związane z utrzymaniem infrastruktury.

Program „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy” został powołany uchwałą Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2020 r. Realizację postępowań przetargowych utrudniła uczelni jednak sytuacja spowodowana wirusem COVID-19. W związku z tym w 2020 roku placówka mogła podjąć jedynie te działania, które przygotują teren pod inwestycję.

Po uzyskaniu informacji o cenie najniższej oferty, złożonej w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na powyższą inwestycję, okazało się wartość inwestycji – szacowana początkowo na około 290 mln zł – wzrosła do kwoty prawie 400 mln zł. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspólnie z przedstawicielami Rady Ministrów podjął starania zmierzające do zapewnienia finansowania przedsięwzięcia z budżetu państwa, dzięki którym w listopadzie 2021 r. rektor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy uzyskał gwarancję pokrycia w latach 2021-2024 brakującej na realizację zadania kwoty, która ma pochodzić ze środków przeznaczonych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, a także szkolnictwa wyższego i nauki.

W 2021 roku uczelnia ogłosiła wybór wykonawcy przedsięwzięcia. Została nim firma UNIBEP S.A., która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy jest państwową uczelnią artystyczną. Kształci wysoko kwalifikowanych artystów muzyków-instrumentalistów i wokalistów, pedagogów, kompozytorów, teoretyków, nauczycieli wychowania muzycznego, dyrygentów, instruktorów zespołów wokalno-instrumentalnych oraz animatorów życia muzycznego. Jej absolwentami są m.in. zwycięzca XV Konkursu Chopinowskiego Rafał Blechacz i finalista XVI konkursu Paweł Wakarecy.

Akademia rozpoczęła działalność 1 października 1974 roku jako Filia Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi. Usamodzielnienie placówki nastąpiło 27 listopada 1979 roku. Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Bydgoszczy nadano wówczas imię Feliksa Nowowiejskiego. Od roku akademickiego 1981/82 uczelnia ma pełną czterowydziałową strukturę: Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku, Wydział Instrumentalny, Wydział Wokalno-Aktorski oraz Wydział Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej. Aktualnie funkcję rektora akademii sprawuje prof. Elżbieta Wtorkowska.