W Ministerstwie Klimatu i Środowiska rozpoczęto Program szkoleniowo – edukacyjny na temat wdrażanego systemu Inteligentnego Opomiarowania i Inteligentnych Sieci Elektroenergetycznych w Polsce.

W maju 2022 r. rozpoczęto program szkoleń oraz warsztatów zarówno w formule on-line oraz stacjonarnej, żeby umożliwić skorzystanie z nich jak największej ilości uczestników.

Program szkoleń i warsztatów objął istotne zagadnienia, które m.in. dotyczyły:

  • odpowiedzi na pytanie, co sprawia, że liczniki energii są inteligentne;
  • jakie działania są potrzebne dla rozwoju inteligentnych sieci w Polsce;
  • jakie korzyści dla rynku i wdrożenia inteligentnych liczników zdalnego odczytu przyniosły regulacje tzw. ustawy licznikowej oraz rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie pomiarów;
  • rozwiązań dla rynku elastyczności.

Mamy nadzieję, że efektem jednodniowych szkoleń i warsztatów będzie:

  • wzrost zrozumienia tematyki dot. inteligentnych sieci elektroenergetycznych pośród przedstawicieli dziennikarzy, organizacji konsumenckich oraz różnych organizacji branżowych;
  • dotarcie z wiedzą do konsumenta poprzez środowisko organizacji konsumenckich;
  • podniesienie wiedzy odbiorców w zakresie prawnych wymogów wobec operatorów systemów dystrybucyjnych w zakresie wdrażania sieci inteligentnych, rozwoju technologii magazynowania energii elektrycznej, funkcjonalności liczników zdalnego odczytu, korzyści z wdrożenia inteligentnego opomiarowania, cyberbezpieczeństwa oraz zagadnień związanych z funkcjonowaniem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii.

 

Założeniem programu jest jego wielopoziomowość zarówno w przygotowaniu odrębnych zagadnień szkoleń i warsztatów, jak i w zróżnicowanym doborze uczestników. Planujemy, aby w całym cyklu organizowanych spotkań wzięło udział minimum 500 osób, które zostaną włączone w działania informacyjno – edukacyjne polegające na dalszym przekazywaniu zdobytej wiedzy odbiorcom energii.

Wydarzenia prowadzone są przez szerokie grono doświadczonych ekspertów ze środowiska naukowego oraz praktyków branży m.in. z Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE), stowarzyszenia Polska Izba Magazynowania Energii (PIME), Polskiego Stowarzyszenia Magazynów Energii (PSME) czy Akademii Górniczo-Hutniczej.

Program szkoleniowo-edukacyjny jest jednym z elementów składających się na finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 projekt pn. „Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce”. Inne działania projektu to kampania marketingowa z wykorzystaniem reklam w radio, artykułów i reklam zamieszczanych na specjalnie dedykowanym portalu internetowym, a także przygotowanie analiz i raportów służących skuteczniejszemu wdrażaniu inteligentnego opomiarowania w Polsce.

Szkolenia i warsztaty będą trwały w okresie realizacji projektu, tj. do 2023 roku, a wszystkie informacje na ich temat będą na bieżąco uzupełniane na dedykowanym portalu internetowym www.kilowatogodzinyoszczednosci.pl