Zmiana przepisów dotyczących funkcjonowania usług pocztowych w Polsce – zakłada przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy Prawo pocztowe – poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Zgodnie z nim, upowszechnione zostaną usługi i komunikacja cyfrowa.