Na wtorkowym posiedzeniu rząd rozpatrzy projekt ustawy, która stwarza podstawy prawne do wdrożenia Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. Konieczność opracowania ustawy wynika z nowego pakietu aktów prawnych UE w związku z reformą WPR.