– Ziemia oświęcimska… Z jednej strony zadania i wyzwania są tu analogiczne jak w innych samorządach; z drugiej zaś piętno, jakie odcisnęła tu historia, wymaga szczególnego podejścia. Dlatego przykładam tak dużą wagę do dialogu i umacniania współpracy pomiędzy administracją rządową i samorządową. Wspólnie pracujemy dla mieszkańców. Środki rządowe, które trafiły do powiatu oświęcimskiego, to m.in. mocne wsparcie dla Szpitala w Oświęcimiu, poprawa sieci dróg powiatowych czy budowa siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. To inwestycje, którą służą bezpieczeństwu i zdrowiu mieszkańców powiatu oraz wspierają jego rozwój – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który odwiedził dziś powiat oświęcimski. W wizycie uczestniczył również poseł Rafał Bochenek oraz przedstawiciele biura posła Krzysztofa Kozika.

– Cieszy, że wiele ważnych inwestycji, które jako rząd finansowaliśmy jest już sfinalizowanych lub jest w trakcie realizacji. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i ponad 6 mln zł z rządowych funduszy, przebudowa dróg w Bobrku w gm. Chełmek, czy rozbudowa infrastruktury i zaplecza Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu to konkretne dowody współpracy rządu i samorządu. Nie mówiąc już o innych inwestycjach drogowych i w inne obiekty użyteczności publicznej, które maja służyć naszym mieszkańcom. Nie przypominam sobie, aby kiedykolwiek przed 2015 rokiem tak wielomilionowe wsparcie płynęło do naszego regionu ze środków centralnych. Znaczna część inwestycji, na które rząd przekazał środki wciąż jednak czeka na swój finał i tutaj piłka po stronie samorządu powiatowego, aby sprawnie te projekty realizować – mówi poseł Rafał Bochenek.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w praktyce. Wyremontowana kluczowa droga powiatowa

Pierwszym punktem wizyty była ul. Nadwiślańska w Bobrku. Ta ważna dla mieszkańców droga, łącząca gminy Chełmek i Libiąż, przez wiele lat czekała w kolejce do remontu. Teraz udało się ją zrealizować.

 

Powiat oświęcimski otrzymał na ten cel ponad 2,8 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg łącznie na dwa zadania. Koszt ich realizacji zamknął się w kwocie 5,7 mln zł. Pozostałe koszty podzieliły pomiędzy sobą gmina Chełmek (1,6 mln zł) i powiat.

 

– To przykład dobrej współpracy, aby wspólnie zrealizować inwestycję, na którą czekali mieszkańcy. Razem jesteśmy silniejsi! Dzięki wykonanym pracom poprawi się bezpieczeństwo kierowców, jak i pieszych, przede wszystkim – uczęszczających do szkoły dzieci – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

 

Modernizacja drogi trwała od jesieni 2021 r. i była realizowana w dwóch etapach – najpierw remontowane były dwa skrajne odcinki drogi, a potem jej środkowy fragment.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu

Drugim punktem wizyty wojewody małopolskiego Łukasza Kmity był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu. To placówka oświatowa już od 50 lat działająca w Oświęcimiu i powiecie oświęcimskim. Jest jedną z pierwszych tego rodzaju jednostek w historii szkolnictwa specjalnego w kraju. Na kompleks składają się: Szkoła Podstawowa, Branżowa Szkoła I stopnia, Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Internat.

 

– To tam niepełnosprawne dzieci i młodzież uczą się oraz zdobywają zawód. Dlatego to tak ważna inwestycja. W 2017 r. powiat oświęcimski otrzymał z rezerwy ogólnej budżetu państwa 2,4 mln zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu – etap I”. W latach 2020 i 2021 Pan Premier Mateusz Morawiecki na II etap budowy przyznał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 7 679 295 zł – przypomina wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

 

SOSW otrzymuje też rządowe wsparcie na swą bieżącą działalność. W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w 2021 r. Szkole Podstawowej Specjalnej przyznano 60 tys. zł. Powiat otrzymał również środki w ramach programu „Aktywna tablica” – 245 tys. zł, w tym 49 tys. zł w 2021 r. z przeznaczeniem dla SOSW w Oświęcimiu (Szkoły Podstawowej Specjalnej i Szkoły Branżowej I stopnia).

 

Dozbrajamy Szpital w Oświęcimiu

– Szpital w Oświęcimiu odegrał znaczącą rolę w walce z pandemią, zabezpieczając Małopolskę Zachodnią. Dziękuję Panu Dyrektorowi i całemu personelowi za zaangażowanie i doskonałą współpracę. Teraz, w oczekiwaniu na zapewne zbliżającą się kolejną falę, dozbrajamy małopolskie szpitale, które opiekowały się pacjentami z COVID-19. ZOZ w Oświęcimiu otrzymał z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2,2 mln zł na zadanie „Budowa Centrum Diagnostycznego oraz przebudowa fragmentu budynku Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu”. To rządowe środki, które kierujemy w trosce o zdrowie mieszkańców oraz rozwój takich placówek jak Szpital w Oświęcimiu – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

 

W 2016 r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu otrzymał z rezerwy ogólnej budżetu państwa środki w wysokości 3,2 mln zł na realizację zadania „Budowa Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z zakupem aparatu i jego wyposażenia”.

 

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy powołany został w 1997 r. Tworzy warunki do zapewnienia pokoju społecznego wokół byłego KL Auschwitz-Birkenau i godnego upamiętnienia największego w Europie i na świecie miejsca pamięci masowej zagłady. Zapewnia przy tym realizację inwestycji służących mieszkańcom.

 

– Ziemia oświęcimska – nasiąknięta bólem, cierpieniem i wreszcie śmiercią nawet, jak szacują historycy, od 1 do 1,5 miliona osób… Jednocześnie jest to obecnie dom dla wspólnot lokalnych, które chcą się rozwijać i realizować różnorodne inwestycje ułatwiające codzienne funkcjonowanie. Naszą wspólną troską – rządu i samorządu – pozostaje połączenie tych dwóch najważniejszych wątków. I z tą myślą kolejny już rok wspólnie realizujemy Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita

 

W ramach VI etapu Programu, obejmującego lata 2021-2025, rządowe dofinansowane przewidziane jest na poziomie 15 026 000 zł. Wkład własny beneficjentów wynosi 6 239 000 zł. Tym samym planowana łączna kwota na realizację zadań w tym roku to 21 265 000 zł. Beneficjentami są: powiat oświęcimski, miasto Oświęcim, gminy: Oświęcim, Brzeszcze, Chełmek.

 

Tegoroczne założenia dotyczą wykonania dziesięciu zadań ujętych w planie rzeczowo-finansowym. Sześć z nich stanowi kontynuację przedsięwzięć z 2021 r., natomiast cztery to nowe projekty. Plan zakłada, że spośród wszystkich dziesięciu zadań dwa zostaną ukończone w tym roku.

 

W minionym roku do realizacji wyznaczonych było 9 zadań, z czego 3 – zgodnie z założeniami – zostały w pełni ukończone. Na realizację etapu VI w 2021 r. zarezerwowano w budżecie państwa 12 896 000 zł. Ostatecznie, biorąc pod uwagę zmiany wynikające m.in. z postępowań przetargowych, wydatkowano 11 537 136,80 zł.