„Chcemy zwiększać świadomość ekologiczną wśród młodego pokolenia w oparciu o rzetelne podstawy naukowe oraz promować zasady zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach edukacji. Dlatego w ramach prac międzyresortowego Zespołu ds. edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej, i promocji ekologicznych warunków życia, przygotowaliśmy 16 scenariuszy lekcyjnych dot. zmian klimatu dla szkół podstawowych” – powiedział wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński podczas spotkania, które odbyło się 4 listopada 2022 r. w Jakubowie. W wydarzeniu uczestniczyli również wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski i Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Piotr Mazurek.

Jak zaznaczył wiceminister klimatu i środowiska, przewodniczący Zespołu ds. edukacji ekologicznej, przygotowanie scenariuszy lekcji jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia treści edukacyjnych, uwzględniających priorytetowe wytyczne polityki ekologicznej oraz zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju.

Chcemy w przystępny sposób przybliżyć uczniom szkoły podstawowej kluczowe zagadnienia związane z ochroną klimatu oraz działaniami na rzecz adaptacji do zachodzących zmian klimatu

– podkreślił.

Wiceminister Guibourgé-Czetwertyński zwrócił uwagę, że do prezydium Zespołu zostali zaproszeni również przedstawiciele środowiska młodzieżowego.

Traktujemy tych młodych ludzi jako równorzędnych partnerów. To był wyjątkowy model współpracy między rządem a organizacjami młodzieżowymi

– dodał.

Jak wyjaśnił przedstawiciele organizacji młodzieżowych, które były inspiracją do powstania całego projektu, brali czynny udział w tworzeniu materiałów edukacyjnych. Koordynowali oni prace grup roboczych, w skład których wchodzili eksperci, pedagodzy i metodycy. Ich zadaniem było opracowanie scenariuszy lekcyjnych, dobrowolnie wykorzystywanych przez pedagogów podczas godzin wychowawczych.

Wiceminister podkreślił także, że treści scenariuszy zostały podzielone tak, by utrzymać spójność w ramach etapów uczenia, rozszerzając zakres merytoryczny na każdym z poziomów. Scenariusze zostały podzielone w ten sposób, by wykorzystać już istniejące scenariusze „Przyjaciele klimatu”.

Dzisiaj prezentujemy 16 scenariuszy dla szkół podstawowych w obszarach: adaptacja, energetyka, człowiek, biotop i biocenoza. Usystematyzowaliśmy treści w podziale na kategorie i obszary kluczowe dla realizacji polityki ekologicznej państwa

– powiedział.

Jest to pierwszy etap pracy nad scenariuszami. Zostały one przygotowane przez ekspertów i pod koordynacją przedstawicieli organizacji młodzieżowych, zaopiniowane przez metodyków Ministerstwa Edukacji i Nauki, ocenione merytorycznie przez ekspertów Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz przyjęte przez członków Zespołu. Kolejny etap to pilotaż w szkołach podstawowych i zebranie uwag od pedagogów, do czego serdecznie zachęcamy

– dodał Adam Guibourgé-Czetwertyński, wiceminister klimatu i środowiska.

Wiceminister poinformował, że we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, zostaną uruchomione szkolenia dla nauczycieli, aby pomóc im w przygotowaniu lekcji w oparciu o przygotowane materiały. Podkreślił też, że celem międzyresortowego Zespołu ds. edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej, i promocji ekologicznych warunków życia jest budowa społeczność nauczycieli, którzy chcą zdobywać wiedzę z zakresu klimatu, wprowadzać treści do procesu nauczania oraz udoskonalać i rozwijać materiały dydaktyczne.

Dlatego też zapraszamy do głosowania w konkursie „Klimatycznego nauczyciel roku” na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, którego finałowy etap startuje w przyszły wtorek 8 listopada

– zachęcał wiceminister.

Materiały

scenariusze