Rząd przyjął projekt w pierwotnej wersji w lipcu 2022 roku