2 września 2022 r. Arkadiusz Czartoryski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki spotkał się z Nagmą Mohamed Mallick, Ambasador Indii w Polsce. Tematem spotkania była współpraca obu krajów w obszarze sportu.

Minister Czartoryski przekazał gratulacje i złożył życzenia pomyślności z okazji niedawno obchodzonej przez Indie 75-rocznicy uzyskania niepodległości. Podkreślił również, że w 2024 r. będziemy obchodzić 70-lecie wzajemnych, polsko-indyjskich stosunków dyplomatycznych. W związku z tym obie strony zauważyły potrzebę wyznaczania kolejnych obszarów do pogłębiania wzajemnych relacji.

Ambasador Mallick podkreśliła znaczenie sportu w kształtowaniu przyjaznych stosunków zarówno między państwami jak i poszczególnymi społeczeństwami. Zaproponowała w tym kontekście zorganizowanie w Polsce wydarzenia sportowego z udziałem reprezentantów Polski oraz Indii, które odbyłoby się w ramach obchodów 75-lecia państwowości Indii.