Nowe lub wyremontowane budynki, najnowocześniejszy sprzęt medyczny, ambulanse do poboru krwi – to inwestycje, które już wkrótce będą realizować regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce. Ministerstwo Zdrowia przyznało właśnie na ten cel ze środków europejskich prawie 300 mln zł.

Zakup nieruchomości, budowa obiektów od podstaw, budowa mroźni, przebudowa oraz remont istniejących budynków, zakup sprzętu medycznego: np. wirówek, wagomieszarek do pobierania krwi, inkubatorów z mieszalnikami, prasy do preparatyki krwi, a także zakup środków transportu sanitarnego: ambulansów do poboru krwi, pojazdów do transportu krwi i jej składników – to wszystko wchodzi w zakres inwestycji realizowanych z projektu wsparcia podmiotów funkcjonujących w obszarze publicznej służby krwi REACT-EU. Projektu w ramach, którego wpłynęło 21 wniosków na inwestycje w regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Wszystkie uzyskały pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia. Oznacza to, że w najbliższym czasie centra będą realizować inwestycje na kwotę prawie 392 mln zł, z czego wsparcie z programu REACT EU to aż 299,4 mln zł.

– Podnosząc jakość w systemie ochrony zdrowia, nie możemy zapominać o obszarze krwiodawstwa.  Epidemia COVID-19 dobitnie ukazała nam jak istotna dla naszego życia i zdrowia jest krew i jak ważne by ona nieprzerwanie „płynęła” do naszych szpitali. Niezakłócone działanie regionalnych centrów krwi i podniesienie poziomu obsługi krwiodawców to jeden z priorytetów naszych działań – mówi wiceminister Marcin Martyniak, odpowiedzialny w Ministerstwie Zdrowia za obszar inwestycji.

W ramach projektu wsparcia podmiotów funkcjonujących w obszarze publicznej służby krwi największe wsparcie trafi do RCKiK Lublin i RCKiK Warszawa. Wartość lubelskiego wniosku to aż 86,5 mln zł, z czego unijne wsparcie obejmuje kwotę 52,5 mln zł. Dzięki tym kwotom możliwy staje się zakup nieruchomości i budowa nowej siedziby RCKIK wraz z profesjonalną mroźnią. Wartość inwestycji RCKIK Warszawa to z kolei 76,6 mln zł, z czego wsparcie z REACT EU stanowi aż 62,8 mln zł. W ramach wskazanego finansowania powstaną nowe siedziby oddziałów terenowych RCKIK w Garwolinie i Siedlcach. Finansowanie uwzględnia również zakup działek.