Po silnych wzrostach PKB w poprzednich kwartałach, skutkujących wysokim rocznym tempem wzrostu PKB, spadek po II kw. 2022 roku nie zachwieje dodatnim wzrostem w 2022 r. – ocenia główny ekonomista Ministerstwa Finansów Łukasz Czernicki w komentarzu przekazanym PAP.