– Najbardziej perspektywiczną szansą dla branży spożywczej są nadchodzące kryzysy. Perspektywa pojawienia się nowych szans rynkowych a jednocześnie konieczności zmiany dotychczasowego myślenia otwiera oczy prezesom firm, a jednocześnie motywuje start-up'y – mówił Krzysztof Klincewicz, Kierownik Projektu, Consumer Engagement Labs, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski, podczas sesji Foodtech i Retailtech – innowacje i strat-upy zmieniają obraz rynku w ramach FRSiH 2022.