Udział Niemiec w polskim eksporcie po wrześniu 2022 r. spadł do 27,7 proc. z 28,8 proc. w analogicznym okresie poprzedniego roku – podał GUS.