Dyrektor Generalny przewodniczy delegacji FAO na 33. sesję Regionalnej Konferencji FAO dla Europy, organizowanej przez Polskę w dniach 10-13 maja 2022 r. w Łodzi.

Tematem spotkania były m.in. negatywny wpływ rosyjskiej agresji wobec Ukrainy na bezpieczeństwo żywnościowe w skali światowej. Rozmówcy zgodzili się, że konflikt może ograniczyć światowe dostawy podstawowych produktów rolnych, powodując gwałtowne wzrosty cen żywności i głód a także napięcia geopolityczne w wielu rejonach świata, m.in w Afryce i na Bliskim Wschodzie, gdzie kluczowym dostawcą zbóż była dotychczas Ukraina. Wskazali na potrzebę ścisłej współpracy miedzynardowej w odpowiedzi na obecny kryzys.

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa jest wyspecjalizowaną agencją ONZ. Jej celem jest walka na rzecz zwalczenia głodu na świecie, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego dla wszystkich i zapewnienie, aby ludzie mieli regularny dostęp do żywności wysokiej jakości. Członkami FAO są 194 państwa, a jej siedziba znajduje się w Rzymie.

Kluczowym tematem regionalnej konferencji FAO organizowanej w Polsce jest wpływ agresji rosyjskiej na Ukrainę na światowe bezpieczeństwo żywnościowe i rolnictwo, w tym światowe ceny żywności. Ponadto, w porządku obrad istotne miejsce zajmują kwestie rozwoju systemów żywnościowych oraz zapewnienia zrównoważonych łańcuchów żywnościowych w Europie i Azji Środkowej. Przedmiotem dyskusji będą również priorytety działań FAO na najbliższe lata z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19.

 

Łukasz Jasina
Rzecznik Prasowy

Fot. MSZ