17 marca 2023 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i wiceminister Andrzej Bittel spotkali się z wicepremierem, ministrem rozwoju gmin, terytoriów i infrastruktury Ukrainy Oleksandrem Kubrakovem, a także Szefem Państwowa Agencji Odbudowy i Rozwoju Infrastruktury Ukrainy Mustafą Nayemem i Ambasadorem Ukrainy w Polsce Vasylem Zvarychem. Spotkanie w Warszawie było kontynuacją rozmów z 15 marca br. dotyczących dalszego rozwijania współpracy w zakresie połączeń transportowych łączących oba państwa.

Tematem rozmowy była szeroka współpraca w dziedzinie infrastruktury i transportu kolejowego.

– Współpraca i komunikacja między nami, na każdym poziomie jest kluczowa. Jednak, żeby móc działać, to potrzeba jasnego przepływu informacji, jak również efektywnej koordynacji działań. Nie możemy pozwolić sobie na aktywności, szczególnie te dotyczące wspólnych projektów i relacji, bez ustaleń z drugą stroną – zaznaczył minister A. Adamczyk.

Konkluzją rozmów było wypracowanie wspólnej mapy drogowej dalszych kroków i inicjatyw, które doprowadzą do harmonizacji i optymalizacji podejmowanych wspólnie działań w domenie rozwoju transgranicznych połączeń kolejowych łączących oba państwa.