Wiceszef polskiej dyplomacji Marcin Przydacz w zastępstwie ministra Zbigniewa Raua wziął udział w nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Sojuszu Północnoatlantyckiego w Berlinie, które odbyło się w dniach 14-15 maja 2022 roku.

Obrady poświęcone były aktualnej sytuacji bezpieczeństwa w Europie oraz przygotowaniom do zbliżającego się szczytu szefów państw i rządów NATO w Madrycie. Ministrowie przedstawili oczekiwania swoich państw dotyczące nowej Koncepcji Strategicznej NATO, będącej przedmiotem prac w Kwaterze Głównej Sojuszu. W części spotkania uczestniczyli także ministrowie spraw zagranicznych Szwecji i Finlandii, co było okazją do omówienia perspektywy członkostwa tych państw w NATO.

Wiceminister Przydacz przedstawił polskie stanowisko nt. wojny na Ukrainie. Podkreślił konieczność utrzymania przez sojuszników wsparcia dla Kijowa, w tym wojskowego. Przekonywał także do dalszego wzmocnienia mechanizmów odstraszania i obrony NATO w perspektywie długoterminowej, w tym zwiększenia obecności sił wojskowych na wschodniej flance Sojuszu, w szczególności w Polsce. Kierunki działań w tym zakresie powinna wyznaczać nowa Koncepcja Strategiczna NATO i decyzje Szczytu Sojuszu w Madrycie.

Wiceszef polskiego MSZ potwierdził wsparcie Polski dla akcesji Finlandii i Szwecji do NATO, w momencie gdy państwa te złożą wnioski o członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim. Polska opowiada się za kontynuacją polityki otwartych drzwi.

 

Łukasz Jasina
Rzecznik Prasowy MSZ