Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z Dmytrem Kułebą, ministrem spraw zagranicznych Ukrainy. Tematem rozmowy były m.in. ukraińsko-rosyjskie negocjacje, aktualna sytuacja aktualna humanitarna i wojskowa w Ukrainie oraz dokumentowanie rosyjskich zbrodni wojennych. Podczas spotkania omówiono także wizytę prezydenta USA Joe Bidena w Polsce oraz skutki dotychczasowych i możliwych inicjatyw wsparcia Ukrainy wobec rosyjskiej inwazji.

Od momentu rosyjskiej napaści Polska aktywnie angażuje się w pomoc dotkniętej wojną Ukrainie. Zapewnienie i propagowanie międzynarodowego wsparcia oraz niezbędnej pomocy jest naszym najwyższym priorytetem.

Stanowisko polskiego rządu zawsze było jasne – Ukraina jako suwerenne państwo ma prawo decydować o swojej przyszłości, w tym o realizacji swoich euroatlantyckich aspiracji. Także wizyta prezydenta Bidena w Polsce oraz jego udział w spotkaniu szefów ukraińskich i amerykańskich MON i MSZ to czytelne przesłanie, że cały demokratyczny świat stoi po stronie Ukrainy.

Polskie wsparcie dla Ukrainy

Społeczność międzynarodowa nie powinna skupiać się na osiągnięciu „dyplomatycznego rozwiązania” konfliktu, ale na zmuszeniu Rosji do wycofania się z Ukrainy i przywrócenia jej integralności terytorialnej. Polski rząd konsekwentnie wspiera działania obronne Ukrainy m.in. przez dostawy broni oraz dronów.

Jednocześnie naszym priorytetem pozostaje wzmocnienie pomocy ze strony NATO. Oprócz bieżącej, natychmiastowej i krótkoterminowej pomocy, Polska podkreśla konieczność planowania dalszych działań w perspektywie średnio- i długoterminowej. W ocenie polskich władz zarówno UE, jak i NATO powinny być kluczowymi partnerami w odbudowie, reformie sektora obronnego i budowaniu obronności Ukrainy.

Negocjacje ukraińsko-rosyjskie w Stambule

Podczas spotkania szefa rządu z ministrem Kułebą omówiono także wyniki dotychczasowych rozmów w Stambule oraz kwestię oczekiwań władz ukraińskich w odniesieniu do międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa, w tym stosunków z NATO i UE.

Dalsze zwiększanie sankcji

Chociaż reakcja UE na wojnę jest bezprecedensowa, zgadzamy się, że pozostaje ona nadal niewystarczająca. Dlatego wywieramy zwiększoną presję na państwa członkowskie UE, aby nadal przyjmowały kolejne pakiety sankcji dotyczące większości sektorów rosyjskiej gospodarki.

Działania te powinny objąć zakaz stosowania węglowodorów (ropy, węgla i gazu), banki i instytucje finansowe, elementy embarga handlowego, zamrożenie poszczególnych aktywów wobec oligarchów i przedsiębiorstw odpowiedzialnych za zasilanie kompleksu wojskowego Rosji.

Program odbudowy Ukrainy i perspektywa europejska

Dotknięta rosyjską napaścią Ukraina każdego dnia ponosi ogromne straty materialne. Już teraz myślimy o wsparciu jej powojennej odbudowy: analizujemy możliwe środki, umożliwiające pociągnięcie Rosji do finansowej odpowiedzialności za wszystkie koszty i szkody wyrządzone Ukrainie podczas wojny.

Polska wspiera kształtowanie europejskiej perspektywy dla Ukrainy. Od momentu złożenia wniosku zdecydowanie opowiadamy się za przyspieszeniem tego procesu w celu przyznania statusu kandydata.

Kryzys uchodźczy i pomoc humanitarna

Polskie władze pozostają w stałym kontakcie z ukraińską administracją w celu omówienia bieżących potrzeb humanitarnych. Uzyskane informacje przekazujemy do innych krajów i na forach międzynarodowych, aby jak najpełniej odpowiedzieć na zgłaszane nam potrzeby. Nasze działania pozwoliły na udzielenie wsparcia przez wiele organizacji międzynarodowych, takie jak: Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, UNICEF czy Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej.

Zdecydowanie potępiamy celowe działania Rosji prowadzące do katastrofy humanitarnej w Ukrainie. To świadome naruszanie podstawowych zasad międzynarodowego prawa humanitarnego.

Rosyjskie zbrodnie wojenne

Każdy dzień konfliktu przynosi zbrodnie wojenne popełnione przez siły rosyjskie. Barbarzyńskie ataki na szpitale, szkoły oraz miejsca schronienia dla kobiet i dzieci muszą być postrzegane nie tylko jako pogwałcenie prawa międzynarodowego, ale jako działania przeciwko uniwersalnym zasadom naszej cywilizacji.

Polska pozostaje gotowa do ułatwienia Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu w Hadze dochodzenia w sprawie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Prokurator Trybunału Karim Khan odwiedził niedawno Polskę, aby omówić perspektywy przyszłej współpracy i warunki dochodzenia.

Uruchomione przez nas Centrum Dokumentowania Zbrodni Rosyjskich w Ukrainie im. Rafała Lemkina dokumentuje zbrodnie rosyjskie w Ukrainie przy użyciu wszelkich dostępnych metod, w tym zbierania świadectw uchodźców.