Rozpoczynamy konsultacje projektu ustawy o Funduszu Transformacji Śląska. Potrwają one do 29 sierpnia br. Fundusz ma pomóc w rozwoju województwa śląskiego poprzez nowe inicjatywy społeczne i gospodarcze.

Startują konsultacje dotyczące Funduszu Transformacji Śląska. Na grafice kłęby dymu.
Projekt ustawy o Funduszu Transformacji Śląska to szansa na nowe otwarcie w debacie na temat wyzwań dla regionu Śląskiego. To propozycja, która gwarantuje możliwość wykorzystania szerokiego katalogu instrumentów dla rozwoju Śląska z uwzględnieniem jego specyfiki i potencjału

– mówi wiceminister Olga Semeniuk.

Transformacja województwa śląskiego to działania, które mają zmienić strukturę gospodarki województwa śląskiego, w tym m.in. zagospodarowanie sektorów nieposiadających potencjału wzrostowego. To też rozwiązania podnoszące konkurencyjność gospodarki regionu, z wykorzystaniem istniejącego potencjału i zasobów.

Fundusz Transformacji Śląska

Powołanie Funduszu Transformacji Śląska wynika z realizacji postanowień Umowy Społecznej (z 28 maja 2021 r.) dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego i wybranych procesów transformacji województwa śląskiego.

Fundusz został zaprojektowany z myślą o tym, aby pomóc przedsiębiorcom, którzy doświadczyli negatywnych procesów związanych z transformacją i ograniczyli bądź zrezygnowali z prowadzenia własnych firm. Fundusz będzie wpierał przedsiębiorców także spoza województwa śląskiego z tym, że efekt takiego wsparcia będzie musiał służyć realizacji transformacji Śląska.

Fundusz będzie działał w formie spółki akcyjnej z siedzibą w Katowicach.

Jakie działania?

Fundusz będzie realizował zadania o charakterze inwestycyjnym, jak i z zakresu wspierania kształcenia, cyfryzacji i promocji regionu. Powstaną dedykowane programy wspierające poszczególne grupy społeczne. Uruchomione zostaną działania na rzecz ochrony zdrowia i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego Śląska.

Instrumenty

Realizacja zadań publicznych będzie możliwa dzięki wykorzystaniu szerokiego katalogu instrumentów podobnych do tych, którymi posługuje się Polski Fundusz Rozwoju S.A. To m.in. wsparcie finansowe, emisja obligacji, udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń, obejmowanie lub nabywanie udziałów i akcji w spółkach czy przystępowanie do spółek osobowych.

Ustawa

Projekt ustawy o Funduszu Transformacji Śląska ma na celu określenie organizacji Funduszu, jego zadań i zasad ich realizacji, a także wspieranie procesu transformacji województwa śląskiego.

Link do RCL

Projekt ustawy jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji.