Gdy wsłuchać się w komentarze, które ukazują się w mediach po przyjęciu ustawy o systemie kaucyjnym wybrzmiewa wyraźnie, że system kaucyjny zaprojektowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska spełnił przede wszystkim cele przedsiębiorców. W zakulisowych rozmowach Minister Jacek Ozdoba zupełnie stracił z oczu cele środowiskowe – czystość, ekonomiczne – jakość coraz droższych surowców i zamykanie ich obiegu oraz społeczne – bezpieczeństwo.