Sztafeta pomocy trwa. Blisko 350 mln zł na wsparcie uchodźców wojennych z Ukrainy w Małopolsce

– To już ponad 4 miesiące, gdy polski rząd realizuje złożony i wielowymiarowy system pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Obejmuje on zarówno zakwaterowanie, proces nadawania numerów PESEL, jak i szeroki wachlarz świadczeń. Tylko w Małopolsce z budżetu państwa i Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców przeznaczyliśmy już blisko 350 mln zł – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Z tej kwoty prawie 336 mln zł trafiło dotychczas do jednostek samorządowych. Ponad 152 mln zł to kwota przekazana przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie starostom na zakwaterowanie systemowe. Z kolei prawie 132 mln zł przelaliśmy na konta gmin w ramach dofinansowania zakwaterowania w mieszkaniach prywatnych (tzw. 40 zł). Na pomoc w postaci wypłaty jednorazowego świadczenia 300 zł przekazaliśmy prawie 33 mln zł, a świadczenia rodzinnego ponad 9,4 mln zł. Finansujemy także posiłki doraźne (blisko 3,7 mln zł) oraz pomoc psychologiczną (ponad 230 tys. zł).

Od 13 marca w Małopolsce zostało nadanych 118 189 numerów PESEL. Dla porównania na koniec maja liczba ta wynosiła 114 351. Wzrost zatem na przestrzeni miesiąca nie jest tak duży, jak notowaliśmy po uruchomieniu tego systemu. Najwięcej numerów PESEL nadano w Krakowie (30 398), Krynicy-Zdroju (2496) oraz Skawinie (2253). Na realizację tego zadania przekazaliśmy dotychczas na konta samorządów blisko 4 mln zł.

– Bardzo dobrze układa się w Małopolsce nie tylko współpraca z samorządami, ale także z organizacjami pozarządowymi. W ramach zawartych 13 umów opiewających łącznie na kwotę blisko 1,9 mln zł realizowane są projekty mające na celu zarówno pomoc w codziennym funkcjonowaniu (zbiórki rzeczowe, zapewnienie wyżywienia), jak i adaptację w nowej rzeczywistości (wsparcie prawne czy informacyjne). Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w tę sztafetę pomocy – przekazuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.