Urządzenie medyczne bazujące na technologii śledzenia wzroku, układ okresowy pierwiastków z napisami w alfabecie Braille’a oraz szachy dla osób niewidomych i słabowidzących – to zwycięzcy II edycji konkursu MRiT „Lider dostępności priorytetowych branż”. Statuetki i dyplomy laureatom wręczył dziś wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak.

Nawet 30 % społeczeństwa może mieć problemy w dostępie do usług i produktów. Są to m.in. osoby niepełnosprawne, ale także seniorzy. Obecnie w Polsce żyje prawie 9 mln osób powyżej 60. roku życia. W 2030 r. będzie ich 10,7 mln i będą stanowić znaczną część naszego społeczeństwa. Dlatego tak ważna jest dostępność produktów i usług, z których może korzystać duża liczba osób.

Gratuluję wszystkim firmom, które wzięły udział w konkursie, a szczególności nagrodzonym i wyróżnionym. Dzięki waszej pomysłowości i zaangażowaniu powstają produkty i usługi skierowane do osób z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie. Cieszę się, że polscy przedsiębiorcy tworzą coraz więcej projektów spełniających kryteria dostępności. Już teraz zapraszam do udziału w III edycji konkursu. Zostanie ona ogłoszona w II kwartale tego roku

– powiedział wiceminister Grzegorz Piechowiak podczas uroczystości.

Tegoroczni laureaci

Pierwsze miejsce zdobyła firma Assistech Sp. z .o.o. za urządzenie medyczne bazujące na technologii śledzenia wzroku. Wspiera ono ocenę stanu świadomości pacjentów z uszkodzeniami mózgu oraz umożliwia prowadzenie neurorehabilitacji chorych z dysfunkcjami neurologicznymi, w tym z zaburzeniami rozwojowymi. Urządzenie to służy także do komunikacji pacjenta z otoczeniem za pomocą wzroku.

Na podium znalazł się też Park Edukacyjny Interakcje Sp. z o.o. za układ okresowy pierwiastków z napisami w alfabecie Braille’a. Jest to element plenerowej instalacji ze 118 obrotowymi tablicami do nauki pierwiastków.

Trzecie miejsce – za „mówiące szachy”, przypadło Altix Sp. z .o.o. To wersja gry, która dzięki specjalnym cechom dotykowym deski szachowej oraz udźwiękowieniu, umożliwia rozgrywanie partii przez osoby niewidome i słabowidzące.

Ponadto przyznano dwa wyróżnienia. Pierwsze dla Intonavi Sp. z o.o. za system nawigacji wewnątrzbudynkowej z interfejsem głosowym wspierającym niewidomych w przemieszczaniu się. Drugie dla Krośnieńskich Fabryk Mebli Krofam Sp. z o.o. za kolekcję mebli łazienkowych inspirowaną potrzebami osób starszych i niepełnosprawnych, zarówno do łazienek prywatnych, jak i publicznych.

O konkursie

Nasz konkurs jest elementem programu Dostępność Plus. Program ten to pierwsze tak kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.

Konkurs ma promować wysokiej jakości, nowoczesne produkty i usługi oparte na idei projektowania uniwersalnego, określane mianem „produkt dostępny”. To produkt, dzięki któremu powstają m.in. urządzenia wspomagające osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu. Poprawiają one komfort życia i pozwalają na możliwie jak największą samodzielność.