Najnowsze wyniki badań wykazały, że rybocyklib w skojarzeniu z terapią hormonalną w porównaniu z chemioterapią wydłuża czas wolny od progresji u pacjentek w okresie przed- i okołomenopauzalnym z agresywnym, przerzutowym rakiem piersi HR+/HER2-