25 mln zł z Funduszy Europejskich dla Torunia pomoże wybudować nową linię tramwajową i ułatwi realizację obecnie wdrażanego projektu BIT City. Informację o dodatkowych środkach dla Torunia w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) przekazał minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Z dodatkowej puli 25 mln zł planowany jest kolejny etap budowy linii tramwajowej do osiedla Jar w Toruniu wraz z docelową pętlą tramwajową. To zadanie może otrzymać dofinansowanie w kwocie prawie 17 mln zł. Obecnie realizowany w Toruniu duży projekt BIT City otrzyma dodatkowe 8 mln zł dofinansowania

– mówił minister Grzegorz Puda.

W Toruniu jest realizowany 1 kompleksowy projekt (BIT City II) o wartości 400,40 mln zł, w tym dofinansowanie UE 213,33 mln zł. Projekt realizowany jest w trybie pozakonkursowym i obejmuje budowę nowej linii tramwajowej do osiedla Jar (etap I), modernizację infrastruktury tramwajowej, zakup taboru tramwajowego oraz nowych autobusów z napędem elektrycznym i hybrydowym.

Warunki realizacji inwestycji

Nowe projekty muszą teraz przejść proces włączenia do POIiŚ. Wymaga to podjęcia prac przez samorządy w zakresie aktualizacji strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i ujęcia w niej nowych propozycji.

Z chwilą akceptacji zmienionej strategii ZIT przez MFiPR, projekty wpisane zostaną na Wykaz Projektów Zidentyfikowanych do POIiŚ, a następnie przejdą ocenę w CUPT.