Do 31 sierpnia przesyłać można zgłoszenia w pierwszej edycji plebiscytu ekologicznego „Wspólna zielona przyszłość”. Aplikacje można przesyłać w trzech kategoriach: badania naukowe, technologie oraz samorząd.

Celem organizowanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie plebiscytu jest docenienie interdyscyplinarnych aktywności związanych z ochroną środowiska i klimatu, ekologią, wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii czy racjonalnym zarządzaniem surowcami naturalnymi.

Nagrody w plebiscycie przyznane zostaną w trzech kategoriach: badania naukowe (prace licencjackie, magisterskie, doktorskie i pracowników naukowych), inicjatywy samorządowe oraz zielone technologie. Na zwycięstwo mogą liczyć projekty, które wyróżniają się pod względem innowacyjności oraz wpływu na społeczeństwo i najbliższe otoczenie. Szczegółowe cele związane z oceną poszczególnych projektów określa regulamin konkursu, zamieszczony na stronie internetowej ekoplebiscyt.uksw.edu.pl. Tam dostępny jest także formularz zgłoszeniowy.

UKSW ma ogromne doświadczenie w badaniu i tworzeniu nowatorskich rozwiązań technologii cyfrowych na rzecz ochrony środowiska, ekologii i inżynierii środowiska. Posiadamy cenne zaplecze badawczo-rozwojowe w postaci Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych oraz Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego w Dziekanowie Leśnym. Naturalnym, kolejnym krokiem jest integracja organizacji i inicjatyw ekologicznych, którą podejmujemy w ramach tego plebiscytu – podkreśla rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski.

Zgłoszone projekty ocenione zostaną przez kapitułę konkursową, w której znaleźli się wybitni naukowcy z kilku polskich ośrodków badawczych, m.in. prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki, prof. dr hab. Joanna Kostecka, prof. dr hab. Jacek Tomczyk czy prof. dr hab. Jerzy Długoński. W skład kapituły weszli również przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się ochroną środowiska i klimatu: minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, prezes Fundacji Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska Piotr Abramczyk oraz przedstawiciele zielonych przedsiębiorstw: Polskich Kolei Państwowych i Cukrowni Glinojeck S.A.

Plebiscyt ekologiczny organizowany jest we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerem plebiscytu jest Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska oraz m.in. firma energetyczna Fortum. Patronem medialnym jest TVP Info.

Udział w plebiscycie jest bezpłatny. Zgłoszenia nasyłać można do 31 sierpnia br. Ogłoszenie laureatów nastąpi podczas uroczystej gali, która odbędzie się w listopadzie.