Turystyka

 

 

Organizatorami wydarzenia są Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich  w Bydgoszczy. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda objął wydarzenie honorowym patronatem

      DNI POLA 2021

Głównym celem Krajowych Dni Pola 2021 (KDP) będzie prezentacja dorobku polskiej hodowli roślin oraz osiągnieć instytutów naukowych, uczelni i podmiotów obsługujących rolników.

Podczas Krajowych Dni Pola 2021 zaprezentowany zostanie połączony dorobek polskich firm rolniczych. Wydarzenie to, ma na celu również integrację polskiej branży nasiennej, otwieranie polskiego rynku na świat, transfer wiedzy i technologii do producentów rolnych oraz wzrost samooceny uczestników branży i jej partnerów.

Program tegorocznych KDP Minikowo 2021 jest bardzo bogaty. Przewiduje liczne pokazy, przede wszystkim postępu genetycznego roślin uprawnych, zwiedzanie poletek doświadczalnych i bogatych kolekcji roślin uprawnych i zielarskich, prezentacje.

Szczegółowe informacje:  https://dnipola.kpodr.pl/  oraz www.kpodr.pl

Media społecznościowe

TARGI AGRO-TECH

Imprezą towarzyszącą KDP Minikowo 2021 są Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe
„AGRO-TECH”.  
Impreza wystawienniczo-targowa stawiająca na nowatorskie rozwiązania, a tym samym stwarzającą odwiedzającym dobrą okazję  do poszerzenia wiedzy i zebrania informacji niezbędnych do podjęcia decyzji w procesie inwestowania  i unowocześniania gospodarstw rolnych powodujących zwiększenie ich konkurencyjności. Tegoroczne targi odbywają się pod hasłem „Europejskiego Zielonego Ładu na polskich polach”. Szczegóły na stronie: http://agro-tech-minikowo.pl/.

Add a comment

W dniu 17 maja 2021 r., Stały Przedstawiciel RP przy UNESCO Ambasador Magdalena Marcinkowska złożyła w imieniu Polski, na ręce Dyrektor Generalnej Audrey Azouley, dokument ratyfikacyjny Konwencji UNESCO z 2001 r. w sprawie ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego. Tym samym Polska ratyfikowała wszystkie konwencje UNESCO w zakresie ochrony dziedzictwa kultury.

Add a comment

Kwestie związane z energetyką prosumencką i rozproszoną były głównym tematem webinarium „Odnawialne źródła energii jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego", które odbyło się 11 maja 2021 r. W wydarzeniu, zorganizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności im. prof. Żmijewskiego, udział wziął pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Add a comment