Turystyka

 

 

Już 15 września Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczną cykl edukacyjnych wideokonferencji dla przedsiębiorców. Spotkania będą poświęcone pakietowi rozwiązań przygotowanych przez rząd, które wesprą właścicieli firm  w prowadzeniu działalności gospodarczej, również tych które zostały dotknięte skutkami pandemii.

Add a comment

15 lipca odbyło się spotkanie, będące podsumowaniem pierwszego etapu kampanii „TAK! dla edukacji klimatycznej”. Przedstawiciele rządu, organizacji pozarządowych i młodzieży debatowali na temat uzupełnienia podstawy programowej nauczania w Polsce o edukację klimatyczną. W trakcie spotkania zapowiedziano złożenie petycji do Prezesa Rady Ministrów RP. Rząd zadeklarował gotowość do prowadzenia dalszych rozmów na temat zmiany podstawy programowej i rzetelnej edukacji klimatycznej jeszcze w tym roku.

 

W Światowy Dzień Ziemi, 22 kwietnia br., wystartowała kampania społeczna na rzecz edukacji klimatycznej z inicjatywy partnerów: IKEA Retail Polska, Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Mazowiecki, UN Global Compact Network Poland, WWF Polska oraz Onet.pl.

 

„Bardzo cieszymy się, że udało nam się poruszyć społeczeństwo i zainteresować tematem potrzeby wprowadzenia rzetelnej edukacji klimatycznej w polskich szkołach. Wiemy, że nie mamy innej możliwości, jak tylko zmienić nasz sposób myślenia, o tym jak funkcjonujemy na naszej planecie, a młodzi ludzie są tymi, dla których ta sprawa jest szczególnie ważna. To oni również powinni zdobyć rzetelną wiedzą, która w przyszłości pomoże im znaleźć nowe rozwiązania społeczno-ekonomiczne sprzyjające ochronie naszej planety. Oczywiście sama młodzież, nie uratuje Ziemi, dlatego tak istotne jest, aby mieli oni zapewnione wsparcie systemowe, aby prawo wspierało ochronę przyrody. A to mogą otrzymać jedynie od odpowiedzialnych dorosłych” – mówi Mirosław Proppé, prezes WWF Polska.

Celem kampanii TAK! dla edukacji klimatycznej” jest zwrócenie uwagi na rolę i potrzebę prowadzenia w szkołach rzetelnej edukacji klimatycznej. Na stronie edukacjaklimatyczna.com od 22 kwietnia dostępna jest petycja, dzięki której zainteresowani mogą wyrazić swoje poparcie dla tej inicjatywy. Na ten moment petycję podpisało już blisko 60 tysięcy osób, co pokazuje aktywną i zaangażowaną postawę wobec pomysłu podjęcia działań w tej kwestii. Tym samym osiągnięto cel, jakim było zwrócenie uwagi władz na problem i podjęcie dialogu społecznego w Polsce.

 

„Jesteśmy wdzięczni za wszystkie udzielone głosy wsparcia dla naszej petycji. Nasza radość jest tym większa, że poruszane przez nas kwestie nie są łatwe, a z pojęciem edukacji klimatycznej wiele osób, do których dotarła nasza kampania, spotkało się po raz pierwszy. To również można określić jako sukces naszych działań. Jeżeli jednak chodzi o nasz główny cel, jakim jest wprowadzenie tematyki klimatu i jego zmiany do podstawy programowej, to jesteśmy tak naprawdę dopiero na początku drogi. Przed nami proces negocjacji, w ramach którego będziemy musieli zadbać o to, aby zmiany były przeprowadzone w sposób rzetelny, a jednocześnie jak najsprawniejszy. Chcemy by edukacja klimatyczna pojawiła się w polskich szkołach już w 2022 roku” – mówi Szymon Kacprzak, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny.

Podczas czwartkowego spotkania przedstawiciele Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, w imieniu wszystkich partnerów kampanii, zaprezentowali wyniki kilkumiesięcznych starań. Strona rządowa zachęcona wynikami kampanii potwierdziła, że zapozna się z tezami i rozwiązaniami zaprezentowanymi podczas okrągłego stołu, a pewne kroki zostaną podjęte jeszcze w tym roku.

„Rozpoczęty dialog na temat edukacji klimatycznej w polskiej szkole musi zaowocować wprowadzeniem jej do postawy programowej od 2022 roku. Rzetelna edukacja leży u podstaw walki z kryzysem klimatycznym. Teraz, kiedy strona rządowa ma jasny sygnał, że uczniowie, ich rodzice i nauczyciele apelują o jak najszybsze wprowadzenie nauczania na temat zmiany klimatu, resorty klimatu i edukacji nie mogą tego zignorować. Ich zadaniem musi być pilne powołanie zespołów składających z naukowców i ekspertów oraz reprezentantów strony społecznej, transparentnie pracujących nad uzupełnieniem podstawy programowej. Polscy uczniowie mają prawo do rzetelnej edukacji klimatycznej na wszystkich etapach nauczania” - mówi prof. Zbigniew Karaczun, prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego, ekspert Koalicji Klimatycznej.

Kampania jest wynikiem wspólnych działań i pracy wszystkich partnerów, którzy od kilku miesięcy działali na rzecz podkreślenia wagi uzupełnienia podstawy programowej o wiedzę z zakresu zmiany klimatu, która stanowi podstawę walki z kryzysem klimatycznym.

„Bardzo cieszę się, że wspólnymi siłami zebraliśmy blisko 60 tysięcy podpisów i tym samym zwróciliśmy uwagę opinii publicznej na szczególnie ważną kwestię, jaką jest edukacja klimatyczna w szkołach. W IKEA stawiamy duży nacisk na zrównoważony rozwój, a kwestie związane z ochroną klimatu są wpisane w naszą strategię People & Planet Positive. Jestem pod ogromnym wrażeniem determinacji i pasji z jaką przedstawiciele Młodzieżowego Strajku Klimatycznego konsekwentnie od lat zabiegają o zmianę systemową na rzecz edukacji klimatycznej. Jestem dumna, że jako firma mogliśmy wesprzeć te starania. Przyszłość leży w naszych rękach. Wierzę, że tylko działając razem możemy stawić czoło wyzwaniom kryzysu klimatycznego” – mówi Karin Sköld, Prezeska IKEA Retail Polska i Dyrektorka ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Wydarzenie było również inauguracją Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej, którego celem jest kontynuowanie dialogu nt. wprowadzenia edukacji klimatycznej w polskich szkołach.

„Systemowa edukacja nt. zmiany klimatu to kwestia absolutnie kluczowa z punktu widzenia dobrego przygotowania się do przeciwdziałania temu największemu wyzwaniu XXI w. Dlatego też tak ogromne znaczenie ma każdy podpis złożony pod petycją ws. wprowadzenia w polskich szkołach edukacji klimatycznej. Bardzo się cieszę, że jest ich już prawie 60 tys. i ta liczba ciągle rośnie. Tylko solidarnie, ponad wszelkimi podziałami, jesteśmy w stanie z odpowiednią troską zadbać o planetę, a więc de facto o nas samych i przyszłe pokolenia. I tylko jako świadomi obywatele, wyposażeni w rzetelną wiedzą i odpowiednie kompetencje, będziemy w stanie zmieniać swoje nawyki oraz wpływać na decyzje polityków i biznesu” – Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel i Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

Nazwa marki IKEA to akronim – skrót utworzony kolejno z pierwszych liter imienia i nazwiska założyciela firmy oraz nazw farmy i parafii, skąd pochodzi (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd).

Wizją IKEA jest tworzenie lepszego codziennego życia dla wielu ludzi. Oferujemy funkcjonalne i dobrze zaprojektowane artykuły wyposażenia domu, które łączą jakość i przystępną cenę. Działamy w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem, realizując strategię People & Planet Positive.

Grupa Ingka* w Polsce posiada obecnie dwanaście sklepów IKEA i siedemdziesiąt jeden Punktów Odbioru Zamówień (łącznie z Punktami Mobilnymi oraz w sklepach IKEA), które zarządzane są przez IKEA Retail. Jest również właścicielem pięciu centrów handlowych zarządzanych przez Ingka Centres Polska oraz zlokalizowanego w Jarostach k. Piotrkowa Trybunalskiego Centrum Dystrybucji zaopatrującego 32 sklepy IKEA na 11 rynkach. Do Grupy Ingka należy również sześć farm wiatrowych w Polsce, które wytwarzają więcej energii odnawialnej, niż roczne zużycie energii związane z działalnością IKEA na polskim rynku.

W roku finansowym 2020 ponad 25 mln osób odwiedziło polskie sklepy IKEA, a strona IKEA.pl odnotowała ponad 154 mln wizyt.

*Grupa Ingka, dawniej znana jako Grupa IKEA, jest największym franczyzobiorcą IKEA. Na całym świecie zarządza 378 sklepami w 31 krajach. Nazwa Ingka powstała od nazwiska założyciela IKEA – Ingvara Kamprada.

 

Add a comment

Utrzymanie lasów miejskich stawia przed leśnikami ogromne wyzwania. Jednym z większych jest niepozorna roślina występująca w koronach drzew – jemioła. Lasy Miejskie – Warszawa właśnie opublikowały film z drona ukazujący poziom zniszczeń, których dokonuje ten półpasożyt.

Film pozwala zobrazować skalę problemu występowania jemioły rozpierzchłej w Lesie Kabackim. Widzimy drzewa w różnej fazie porażenia tym pasożytem – od występujących pojedynczych kul, drzew z tzw. czubami jemiołowymi, aż do drzew całkowicie zamarłych.

Jemioła, niegdyś kojarzona z przydrożnymi drzewami, dziś jest bardzo szeroko rozpowszechniona. Ten półpasożyt żywi się samodzielnie, ale do życia potrzebuje również wody, którą pobiera z drzewa na którym rośnie. Robi to przez cały rok, pozbawiając go tego cennego zasobu. Jest to szczególnie niekorzystne w czasie upałów, osłabia naturalne mechanizmy do walki z wysoką temperaturą. W konsekwencji doprowadza to do znacznego osłabienia drzewa, a dodatkowo są one bardziej podatne na inne szkodliwe czynniki, np. szkodniki. To wszystko z czasem prowadzi do zamarcia drzewa-gospodarza.

Obecnie nie istnieją sposoby na usuwanie jemioły z terenów leśnych. Usuwanie pojedynczych osobników nie jest możliwe, gdyż wiązałoby to się z wycinaniem olbrzymiej ilości przy użyciu specjalistycznego sprzętu, również wykorzystując techniki alpinistyczne. Nie jest to możliwe w skali tysięcy drzew porażonych tym pasożytem. Dodatkowo, ptaki, które roznoszą jemiołę między drzewami, nie korzystają z niej jeżeli spadnie ona na ziemię po wycince. Jest wtedy nieszkodliwa dla drzew.

Leśnicy walczą z zjawiskiem zamierania. Obowiązujący Plan Ochrony Rezerwatu zakłada przywracanie naturalnego – liściastego – charakteru Lasu Kabackiego. Poprzez usunięcie sosen zasiedlonych przez jemiołę ogranicza się jej ekspansję oraz – co najważniejsze – odsłania młode pokolenie drzew, które zastąpi zamierające drzewa. Ważne jest aby w ramach realizacji planu ochrony zapewnić ciągłość lasu w sytuacji zmasowanego zamierania drzewostanów. Tam gdzie występuje młode pokolenie drzew rodzimych i właściwych dla występujących siedlisk, należy umożliwić komfortowe warunki rozwoju, a tam gdzie brak młodego pokolenia – dokonać nasadzeń.

Lasy Miejskie - Warszawa w czasie swojej działalności posadziły aż 523 tysiące sadzonek drzew i krzewów! Oprócz odnowień, w lasach zalesiono też ponad 50 hektarów, w ten sposób tworząc nowe przyszłe przestrzenie leśne dla stolicy. Niektóre z nich są zlokalizowane w bardzo ciekawych miejscach, np. rejon ulicy Kozia Górka czy dawne zrekultywowane składowisko przy ul. Chełmżyńskiej. Trwają prace nad pozyskaniem kolejnych kilkudziesięciu hektarów terenów pod zalesienie.

Film: https://youtu.be/Nx3lwv_C0ag

Add a comment

Biznes i Ekologia

BiE2_151_v51_podglad_rozkladowki
BiE2_151_v51_podglad_rozkladowki_1
BiE2_150_ jubileuszowy_1
BiE2_149_podglad_rozkladowki_1
Previous Next
1 2 3 4