Naczelny rabin Ukrainy Mosze Azman odwiedził wyzwolony z rąk rosyjskich Chersoń na południu Ukrainy i spotkał się z gubernatorem obwodu chersońskiego, aby omówić pomoc, którą wspólnota żydowska może udzielić miastu w odbudowie; przywiózł 18 ton żywności, leków i wody – poinformował portal Times of Israel.