Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z aptekami Gemini rozpoczął pionierski program badawczy pilotażowej usługi Nowy Lek w hipercholesterolemii.