Zarząd Zieleni m.s.t Warszawy podpisał dziś umowę z firmą Inmel na przebudowę Pola Mokotowskiego. Już na początku listopada rozpoczną się prace budowlane, dzięki którym jeden z największych parków w stolicy stanie się bardziej naturalny i atrakcyjny dla mieszkańców. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2022 roku.

W parku powstanie nowy, naturalny układ wodny, a także pełne zieleni miejsca rekreacji i strefy wejściowe. Pojawi się także nowa siłownia plenerowa, automatyczne toalety, ławki czy poidełka. Dodatkowo zostanie także przeprowadzony remont domków fińskich, w tym domu Ryszarda Kapuścińskiego. Planowane zmiany odzwierciedlają potrzeby mieszkańców wyrażone podczas przeprowadzonych w 2015 i 2016 roku konsultacji społecznych.

Cieszę się, że modernizacja Pola Mokotowskiego wchodzi w etap realizacji. W parku powstaną nowe, atrakcyjne i bogate w różnorodną zieleń przestrzenie do spędzania wolnego czasu. Najważniejszym elementem inwestycji będzie rozbetonowanie i naturalizacja dużego stawu oraz przygotowanie w parku zupełnie nowego układu wodnego, pełnego roślinności i dzikiego życia. Stworzymy dzięki temu przyjazne miejsca wypoczynku, dbając także o przyrodę i retencję wody. To pierwszy etap modernizacji parku objęty finansowaniem unijnym. Zmiany są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, które zostały dookreślone w ramach wypracowanego podczas konsultacji społecznych Master Planu – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni.

Modernizacja parku Pole Mokotowskie zostanie przeprowadzona dzięki środkom z budżetu m.st. Warszawy oraz dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Inwestycja kosztować będzie 39,6 mln zł i obejmie elementy wchodzące w zakres projektu unijnego.

Nowa odsłona Pola Mokotowskiego – naturalnie dla klimatu i z dbałością o przyrodę

Jeden z największych warszawskich parków stanie się jeszcze bardziej zielony. Realizując tę inwestycję, chcieliśmy zadbać o różnorodność biologiczną i stworzyć malownicze miejsca rekreacji pełne zieleni i elementów wodnych. Już w przyszłym roku bogaty drzewostan parku zwiększymy o 55 młodych drzew, posadzimy tysiące różnogatunkowych krzewów, pnączy czy roślin cebulowych. Założymy także piękne i pożyteczne dla zapylaczy rabaty bylinowe i łąki – mówi Kamila Nowocin, zastępca dyrektora Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Projekt modernizacji Pola Mokotowskiego obejmuje liczne nasadzenia zieleni i nowy, naturalny układ wodny. W parku pojawi się m.in. 55 nowych drzew, ponad 6 tys. krzewów, 17 tys. bylin i niemal 1,5 ha łąk. Główny staw zostanie poddany naturalizacji – z dna usunięty zostanie beton, a na brzegach pojawią się strefy naturalnej roślinności, będące schronieniem dla zwierząt. Powstanie także kilka nowych niecek wodnych porośniętych roślinami. Co ważne, dla płazów żyjących obecnie w stawie, powstanie tymczasowy zbiornik zastępczy, który zapewni im schronienie i umożliwi rozmnażanie. Inwestycja prowadzona będzie pod nadzorem przyrodniczym i z poszanowaniem istniejącej roślinności.

Drugim ważnym elementem projektu jest stworzenie naturalnego ogrodu biocenotycznego w centralnej części parku. Powstanie on na zrekultywowanym i włączonym do parku terenie po dawnej bazie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Pojawi się mnóstwo dzikich zakątków i różnorodnej zieleni, która dodatkowo pełnić będzie funkcje retencyjne. Przez ogród zostanie poprowadzona także kładka edukacyjna opowiadająca o znajdujących się tu siedliskach przyrodniczych. Pojawią się również miejsca sprzyjające kontemplacji.

Harmonogram prac
Prace budowlane rozpoczną się w I połowie listopada. Ich zakończenie planowane jest na IV kwartał 2022 r. Podczas robót teren Parku Pole Mokotowskie będzie częściowo wyłączany z użytkowania. Dokładny harmonogram prac znany będzie za około 2 tygodnie. O szczegółach będzie informować Zarząd Zieleni m.st. Warszawy na swojej stronie www.zzw.waw.pl oraz grupie Zieleń Warszawska-Pole Mokotowskie. W parku zostaną ustawione także tablice informacyjne.

O dofinansowaniu

Przetarg na modernizację Parku Pole Mokotowskie uwzględnia elementy objęte dofinansowaniem w ramach projektu „Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz
z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie” współfinansowanego przez Unię Europejską
z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.