Około 1,4 mld euro z polityki spójności na lata 2021-2027 otrzyma województwo świętokrzyskie na program regionalny. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda oraz przedstawiciele urzędu marszałkowskiego – marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik – podpisali kontrakt programowy. To umowa, która będzie stanowić podstawę do negocjacji z Komisją Europejską programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”.

Kontrakt programowy to dokument, który szczegółowo określa wielkość i sposób wydatkowania pieniędzy unijnych przewidzianych dla każdego z 16 regionów w ramach polityki spójności na lata 2021-2027.

Pieniądze dostępne dla Świętokrzyskiego w nowej perspektywie finansowej zostaną przeznaczone na realizację ważnych inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne

– powiedział wiceminister Waldemar Buda i dodał, że

Największy nacisk zostanie położony na wsparcie przedsiębiorczości i B+R, gospodarki niskoemisyjnej i walki ze zmianami klimatu oraz działań związanych z włączeniem społecznym.

Wiceminister wyjaśnił, że w ramach Kontraktu Programowego dla Województwa Świętokrzyskiego został uzgodniony pakiet priorytetowych przedsięwzięć, które przyczynią się do rozwoju regionu i poprawy jakości życia jego mieszkańców.

Przy wsparciu Funduszy Europejskich nastąpi informatyzacja placówek medycznych. Dofinansowana będzie kompleksowa ambulatoryjna onkologiczna opieka specjalistyczna. Tworzone będą lokalne systemy wsparcia dla seniorów

– wymienił Waldemar Buda.

Znaczną część pieniędzy zarząd województwa planuje przeznaczyć na realizację przedsięwzięć drogowych wynikających z Regionalnego Planu Transportowego Województwa Świętokrzyskiego.

Podpisanie uzgodnionego dokumentu oznacza, że teraz będzie można go negocjować z Komisją Europejską. Po zatwierdzeniu przez Brukselę będzie można dzielić pieniądze na poszczególne działania i rozpisywać konkursy.