Inflacja w grudniu, po wyłączeniu cen administrowanych, czyli podlegających kontroli państwa, wyniosła 17,1 proc., wobec 18,1 proc. miesiąc wcześniej.