Niepokojący jest fakt, że od wielu lat polityka rolna w Polsce ukierunkowana jest na gospodarstwa małe, niskotowarowe; zdarzają się rozwiązania prawne hamujące rozwój gospodarstw wielkotowarowych – mówi nam prof. Andrzej Kowalski, wieloletni dyrektor IERiGŻ.