Poprawiona ustawa o jakości oraz powołanie funduszu kompensacyjnego dla pacjentów – to najważniejsze rozwiązania projektów poselskich. Do prac nad „no fault” powołany zostanie zespół, który opracuje nowe regulacje.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział nowe spojrzenie na zagadnienie jakości.

„Proponujemy trzy rozwiązania. Po pierwsze – ustawa o jakości. Będziemy mierzyć jakość i premiować podmioty, które są lepsze. Po drugie –  powstanie fundusz kompensacyjny. W ustawie będą przewidziane uproszczone warunki dochodzenia odszkodowań. Roszczenie zostanie rozpatrzone w ciągu 2-3 miesięcy. Po trzecie –  projekty ustaw zostaną pomniejszone o „no fault”. Powstanie zespół. Zaprosimy do dyskusji ekspertów i przedstawicieli zainteresowanych środowisk. Wnioski z pracy tego zespołu będą zawarte w kolejnym projekcie” – wyjaśnił minister Niedzielski.

Poseł Czesław Hoc podkreślił, że dobro pacjenta jest najwyższym prawem.

„W tej dewizie zawiera się jakość i bezpieczeństwo pacjenta. W nowoczesnym ujęciu pojęcie jakości w służbie zdrowia to zadowolony pacjent” – podkreślił poseł .

Projekt ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta umożliwi uzyskanie przez pacjenta szybko, sprawnie i tanio należnego odszkodowania, jeśli dozna on jakiejkolwiek szkody w systemie ochrony zdrowia.

„Mamy już fundusz kompensacyjny szczepień ochronnych i fundusz kompensacyjny badań klinicznych. Powołamy teraz fundusz kompensacyjny zdarzeń medycznych” – informował Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

Posłanka Józefa Szczurek-Żelazko wyjaśniła, że projekt ustawy, który przewiduje fundusz kompensacyjny, zastąpi komisje, które działały przy urzędach wojewódzkich. Nie spełniły one swojej roli i oczekiwań pacjentów.

„Nowa ustawa szczegółowo opisuje tryb postępowania i powołanie zespołu przez Rzecznika Praw Pacjenta, w skład którego wchodzić będzie co najmniej 20 osób, w tym 15 lekarzy. Prace tego zespołu nie mogą trwać dłużej niż trzy miesiące. W tym czasie musi wydać decyzję o wypłacie odszkodowania” – zaznaczył poseł.

Zdaniem ks. Arkadiusza Nowaka, przewodniczącego Rady Organizacji Pacjentów dobrze się stało, że nowy projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia został oczyszczony z zapisów, które wzbudzały kontrowersje.

„Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będzie już sporów wokół tej ustawy. W moim odczuciu powinna być ona jak najszybciej przyjęta. Będzie to z korzyścią dla pacjentów” – pokreślił ks. Nowak.