Warszawa została laureatem tegorocznej edycji konkursu Eco-Miasto, organizowanego przez Centrum UNEP/GRID – Warszawa i Ambasadę Francji w Polsce. Stolicę doceniono i nagrodzono za opracowanie Mapy Koron Drzew.

Nagrody w konkursie Eco-Miasto przyznawane są polskim miastom i gminom, które wdrażają u siebie prośrodowiskowe rozwiązania. W tegorocznej edycji, w kategorii „zieleń miejska” dla miast z ludnością powyżej 100 tysięcy mieszkańców nagrodzono również Warszawę. Jury doceniło Mapę Koron Drzew – projekt realizowany przez Biuro Ochrony Środowiska wraz z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy. Jak uzasadniło jury, mapa „jest nie tylko nowoczesnym instrumentem zarządzania drzewostanem miejskim, ale udostępniona mieszkańcom miasta umożliwia im branie udziału w monitorowaniu i reagowaniu na zachodzące przekształcenia. Jest to pierwszy tego typu projekt w kraju.”

Nagrodę w imieniu m.st. Warszawy odebrała Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni. – Zieleń odgrywa ogromną rolę zarówno w działaniach mitygacyjnych, jak też adaptacyjnych do zmian klimatu. A w Warszawie mamy jej coraz więcej. Dzięki jednolitym standardom zarządzania oraz innowacjom wdrażanym przez naszych ekspertów z Zarządu Zieleni, mieszkańcy stolicy cieszą się coraz większą liczbą drzew wzdłuż warszawskich ulic oraz na skwerach i w parkach. Mapa Koron Drzew jest jednym z narzędzi pozwalających na monitorowanie i dbanie o ten drzewostan, a także racjonalne zwiększanie jego udziału w przestrzeni miejskiej. Dlatego bardzo się cieszę, że ten wyjątkowy projekt został dostrzeżony i doceniony – podkreśliła Justyna Glusman, odbierając nagrodę.

Warszawa pojawia się w konkursie Eco-Miasto po raz kolejny. W poprzednich latach stolica otrzymała wyróżnienia m.in. za zazielenianie dużych warszawskich ulic, systemowe podejście do kwestii zużycia energii oraz ochronę naturalnych obszarów w mieście.

Warszawa dla zieleni i klimatu

Kompleksowa Mapa Koron Drzew to tylko jedno z rozwiązań wdrażanych przez stolicę w obszarze zieleni miejskiej. Tereny zieleni są w Warszawie sukcesywnie zwiększane. Obecnie w mieście rośnie 9 milionów drzew. Tylko w ubiegłym roku posadzono ich ponad 210 tysięcy. A pojawi się jeszcze więcej – choćby w ramach programu Nowe Centrum Warszawy. Zakładane są nowe parki i lasy, powiększane są też tereny łąk miejskich.

Wszystkie te działania mają pomóc stolicy w osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz w adaptowaniu się do współczesnych zmian klimatu. To właśnie w miastach bardziej odczuwalne są negatywne skutki tych zmian: podtopienia podczas nawalnych opadów czy fale upałów. I to również na miastach spoczywa największa odpowiedzialność za transformację konieczną do powstrzymania tych skutków.