Warszawa zwyciężyła w rankingu Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej „Gmina dobra do życia” w kategorii gmin miejskich na prawach powiatu. Na drugim miejscu znalazł się Wrocław, a na trzecim Poznań.

„Gmina dobra do życia” to to ogólnopolski ranking, który pokazuje jakość życia w gminach. Został opracowany przez prof. Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk. W imieniu stolicy nagrodę odbierała dziś wiceprezydentka Aldona Machnowska-Góra.

Kolejne wyróżnienie dla Warszawy to efekt wielu lat pracy i współpracy z mieszkańcami. Wsłuchujemy się w ich potrzeby, i przynajmniej na ich część chcemy odpowiedzieć. Wiemy, że mieszkańcy Warszawy pozytywnie myślą o swoim mieście i identyfikują się z nim. Z drugiej strony miasto po prostu realizuje swoje zadania – transport publiczny, zieleń wokół nas, dostępna edukacja i kultura, bezpłatne żłobki i opieka nad seniorami, wreszcie usługi komunalne i warunki mieszkaniowe – wszystko czym na co dzień samorządy się zajmują. Nagroda to kolejne zobowiązanie, że musimy działać tak dobrze, albo jeszcze lepiej w przyszłości, bo nasi mieszkańcy, o czym wiedza wszyscy samorządowcy, są bardzo wymagający – mówiła Aldona Machnowska-Góra.

Tworząc opracowanie naukowcy wzięli pod uwagę m.in. wydatki inwestycyjne gmin, ich atrakcyjność migracyjno-osadnicza, jakość oświaty na ich terenie, ale także dostęp do opieki zdrowotnej, rekreacji czy zieleni. Autor rankingu przyjrzał się obciążeniu demograficznemu w samorządach, infrastrukturze kulturalnej i dostępowi do internetu. Do stworzenia rankingu posłużyły również mniej oczywiste wskaźniki, takie jak usłonecznienie czy klimatyczny bilans wodny. W rankingu po raz pierwszy w szerokim zakresie wykorzystano różnorodne dane środowiskowe. Zestawienie obejmuje wszystkie 2477 polskich gmin.

Ranking tworzy zbiór 48 cząstkowych wskaźników, mających za zadanie w sposób kompleksowy, możliwie najszerszy dostarczyć informacji o różnych aspektach jakości życia dla przeciętnej polskiej rodziny, czyli pracujących zawodowo rodziców z dziećmi, mających też babcie i dziadków. Na tę jakość życia składa się wiele elementów, często subiektywnych – mówił prof. Przemysław Śleszyński. – Starałem się, i to podejście zastosowano chyba pierwszy raz w tak szerokim zakresie, żeby do tej jakości życia, która miała zazwyczaj aspekt społeczno-ekonomiczny i mieszkaniowy, wprowadzić możliwie dużo kwestii przyrodniczych. To, w jakich warunkach środowiskowych żyjemy, ma bardzo duże znaczenie i będzie miało coraz większe wraz ze zmianami klimatycznymi, które współcześnie zachodzą – dodał prof. Śleszyński.

Wyniki rankingu zostały ogłoszone w pięciu kategoriach: miasta na prawach powiatu, strefy podmiejskie miast na prawach powiatu, gminy z siedzibą powiatu, gminy miejskie i gminy miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców, gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców. Wśród miast na prawach powiatu najwyższą jakością życia mieszkańców mogą pochwalić się Warszawa, Wrocław, Poznań, Rzeszów i Kraków.

Czołówkę rankingu zdominowały gminy położone w aglomeracji warszawskiej. Pierwsze miejsce zajęła gmina miejsko-wiejska Ożarów Mazowiecki, drugie – wiejska Michałowice (woj. mazowieckie), trzecie natomiast – gmina wiejska Stare Babice. W sumie aż 10 na 20 pierwszych gmin w zestawieniu znajduje się w pobliżu stolicy.

W pierwszej dwudziestce znalazły się cztery duże miasta. Są to Warszawa (5. miejsce), Wrocław (15.), Poznań (18.) i Rzeszów (20.). Ten ostatni to jedyne oprócz Warszawy miasto, w którym przewiduje się przyrost faktycznej (tj. obejmującej populację niezameldowaną) liczby ludności do 2050 r.

Gmina dobra do życia 4 fot. Marcin Kmieciński PAP