Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 121 pracowników miejskich placówek oświatowych otrzymało Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy. Wyróżnienia przyznano podczas uroczystej gali w Zamku Królewskim.

W warszawskich szkołach, przedszkolach, poradniach czy ogniskach pracuje blisko 32 tys. nauczycieli. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękuję wszystkim pracownikom miejskiej oświaty za zaangażowanie i profesjonalizm w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą. Wiemy, jak trudne i wymagające jest to zadanie. Jako prezydent miasta, ale również rodzic, dziękuję za to, że uczycie nasze dzieci wrażliwości, otwartości oraz co niezwykle ważne, prawa do własnego zdania – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Jak podkreśla prezydent zapowiadane przez rządzących zmiany oznaczają jednak trudny czas dla edukacji: – Lex Czarnek, czyli wyniszczająca dla polskiej edukacji próba odebrania szkołom niezależności sprawi, że to minister poprzez kuratora będzie decydował o wyborze dyrektora placówki czy zajęciach dodatkowych dla uczniów. Ucierpią dzieci. Gdy do tego dołożymy jeszcze rządowy skok na kasę samorządów w tzw. „Polskim Ładzie”, widzimy wyraźnie, że polska szkoła mierzy się z najtrudniejszymi wyzwaniami od 30 lat. Ale mogę zapewnić, że Warszawa zrobi wszystko, aby obronić i wesprzeć miejską oświatę – dodaje prezydent.

Wyróżnienia dla nauczycieli przyznane po raz 16

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy dla nauczycieli jest przyznawana od 2006 roku. W tym roku wyróżnienia oraz nagrody finansowe (8,1 tys. zł brutto) otrzymało 121 osób: 59 dyrektorów oraz 62 nauczycieli. 107 nagród przyznano nauczycielom i dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, a także 14 placówek pozaszkolnych, m.in. poradni psychologiczno-pedagogicznej, bursy szkolnej, międzyszkolnego ośrodka sportowego, ogniska pracy pozaszkolnej czy stołecznego centrum edukacji.

– Pośród tegorocznych laureatów są nauczyciele, którzy z sukcesami opracowywali i wdrażali autorskie programy, rozbudzali ciekawość świata inspirując i przygotowując uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach, rozwijali talenty artystyczne i sportowe uczniów – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialna m.in. za miejską edukację.

Oświata w Warszawie

Warszawa zapewnia bardzo dobre warunki pracy w edukacji, budujemy nowe przedszkola i szkoły, wiele szkolnych budynków remontujemy, dokładamy z miejskich środków do nauczycielskich pensji, finansujemy zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, zapewniamy bezpłatne doskonalenie dla nauczycieli, uruchomiliśmy platformę edukacyjną Eduwarszawa.pl. Pod koniec września zawiesiliśmy wiechę na budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego, który wkrótce będzie służył warszawskim uczniom i nauczycielom – podsumowuje wiceprezydent Kaznowska.

Stołeczny samorząd prowadzi kilkaset placówek oświatowych, w tym ponad 350 przedszkoli, ponad 250 szkół podstawowych oraz niemal 200 ponadpodstawowych, w których łącznie pracuje ponad 31,4 tys. nauczycieli. 40 proc. pedagogów to nauczyciele dyplomowani, a 27 proc. mianowani. To dobrze wykwalifikowana, doświadczona kadra, dbająca o jakość edukacji w warszawskich placówkach.