Przygotowanie projektu z zakresu edukacji ekologicznej – to główne zadanie uczestników konkursu Warszawska Ekoliga, kierowanego do stołecznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Prace konkursowe można wysyłać do 13 marca 2022 r.

Ruszył konkurs dla warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, który ma zwiększyć świadomość ekologiczną mieszkańców stolicy. Dodatkowym celem rywalizacji ma być promocja najciekawszych projektów w ramach szkolnej i pozaszkolnej edukacji ekologicznej w obszarze zapobiegania powstawaniu odpadów w gospodarstwach domowych oraz poprawy jakości selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Uczestnikami konkursu mogą być publiczne i niepubliczne placówki edukacyjne, które zgłoszą uczniów, klasy lub zespoły uczniowskie pod opieką nauczycieli – opiekunów merytorycznych projektu edukacyjnego. Zgłoszeń do konkursu dokonują dyrektorzy szkół.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody. Uczniowie mogą otrzymać m.in. smartbandy, krokomierze lub książki. Najbardziej aktywne placówki mogą natomiast liczyć na nagrody w postaci Ekostacji (np. kosze do segregacji, pojemniki na baterie czy zgniatarki do puszek) lub specjalne, dostosowane do grupy wiekowej, pakiety w postaci książek i gier o tematyce ekologicznej.

Zasady rywalizacji

Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach wiekowych: dla uczniów klas 1-4 szkół podstawowych; dla uczniów klas 5-8 szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Projekty edukacyjne mogą być zgłaszane w jednej z trzech kategorii:

  • publikacje (teczki edukacyjne zawierające np. przewodniki, opowiadania, komiksy czy gry planszowe)
  • aktywności terenowe (np. flash mob, gry terenowe czy piknik ekologiczny)
  • wystawy i projekty multimedialne (np. filmy, projekty fotograficzne czy blogi)

Prace konkursowe można wysyłać do 13 marca 2022 r. na adres ekologiczny.konkurs@wcies.edu.pl. Wyniki rywalizacji zostaną ogłoszone w kwietniu na stronie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES). Również tam można znaleźć wszystkie szczegóły dotyczące konkursu.

Organizatorami konkursu są: WCIES, Biuro Gospodarki Odpadami, Biuro Edukacji i Biuro Marketingu Miasta.