Warsaw Enterprise Institute stoi na stanowisku, że dostawy i dystrybucja energii w Polsce powinny być znacznie bardziej rozproszone w oparciu o prywatną inicjatywę.