Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk uczestniczył dziś w otwarciu XXIX edycji Welconomy Forum in Toruń.

Bezpieczeństwo żywnościowe

– Wszyscy zdają sobie sprawę, że wojna w Ukrainie spowodowała ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego w wielu miejscach na świecie – powiedział szef resortu rolnictwa.

Wicepremier zwrócił uwagę, że świat musi znaleźć odpowiedź na kwestie bezpieczeństwa żywnościowego Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, gdyż z powodu napaści Rosji na Ukrainę zakłócony jest eksport zboża przez blokadę ukraińskich portów.

– Wielkim wyzwaniem jest tworzenie nowych kanałów dystrybucji – stwierdził wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Zwrócił przy tym uwagę na inny rozstaw torów, który utrudnia transport zboża i wmusza konieczność przeładunku, a to jest wyzwaniem trudnym do pokonania z dnia na dzień.

– Do niedawna wszyscy mówili, że mamy w Europie za dużo żywności i trzeba zwracać uwagę na produkcję żywności, tak aby sprostać wyzwaniom ochrony klimatu. To wyzwanie oczywiście nie zniknęło, ale jednak następuje w ostatnich tygodniach przewartościowanie myślenia na temat produkcji żywności – powiedział wicepremier.

– Wszyscy zdają sobie sprawę, że wojna w Ukrainie spowodowała ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego w wielu miejscach na świecie – dodał szef resortu rolnictwa.

Według niego bardzo brutalna wojna wywołana przez Rosję w Ukrainie doprowadzić ma do głodu, niedożywania w Ukrainie, ale i w państwach, które są partnerami żywnościowymi tego kraju.

29. edycja Welconomy Forum in Toruń obejmuje ponad 25 paneli tematycznych, w ramach których eksperci dyskutują o najważniejszych zagadnieniach ekonomiczno-gospodarczych.

Wicepremier Henryk Kowalczyk podczas wypowiedzi (fot. organizatora Forum)