Skorzystaj z oferty Funduszy Europejskich w styczniu 2024 r.

Zachęcamy do zapoznania się z różnorodnymi możliwościami wsparcia, oferowanymi przez Fundusze Europejskie. Oferta obejmuje łącznie 106 konkursów:  16 z programów krajowych,  63 z programów regionalnych, 18 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz  9 z Krajowego [...]