„ATEK – Akademia Transformacji Energetyczno-Klimatycznej, to nowatorski projekt edukacyjny Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, którego celem jest zapewnienie wykwalifikowanej kadry dla administracji publicznej” – mówił podczas inauguracji ATEK wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński. Wydarzenie odbyło się 5 stycznia 2021 r.

Jak podkreślił podczas wydarzenia wiceminister Guibourgé-Czetwertyński w perspektywie najbliższych kilku dziesięcioleci polityka klimatyczno-energetyczna będzie jednym z najważniejszych obszarów działalności państwa.

Efektywne wdrożenie wizji neutralności klimatycznej będzie możliwe dzięki specjalistom. Potrzebny do tego zasób kompetencji to w szczególności: wiedza techniczna (np. w zakresie energetyki, ciepłownictwa, ropy, gazu, paliw transportowych czy gospodarki wodorowej), umiejętności analityczne, rozumienie zjawisk zachodzących w przyrodzie i powiązań między nimi a klimatem oraz ich wpływu na życie ludzi i gospodarkę, doświadczenie w realizacji projektów, a także wiedza z zakresu finansowania projektów w dziedzinie polityki klimatyczno-energetycznej

– wskazał.

Wiceminister zwrócił także uwagę, że jesteśmy obecnie świadkami nowego, przełomowego etapu rozwoju polskiej energetyki.

Transformacja klimatyczno-energetyczna to ogromne wyzwanie techniczne i finansowe, ale jednocześnie szansa na zbudowanie silnej i nowoczesnej gospodarki. To właśnie Wy, jako młodzi, kompetentni i doświadczeni będziecie w przyszłości posiadali realny wpływ na transformację

– zaznaczył.

W trakcie wydarzenia wiceminister zauważył, że trzydziestoletnie doświadczenie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej pozwoli na opracowanie innowacyjnego programu kształcenia, tak aby po roku intensywnej nauki mogli oni podjąć efektywną pracę w administracji.