„Przewodnicy turystyczni to znacząca grupa kadr turystycznych. Wieloletnia tradycja tego zawodu dowodzi, że świadome i wysokiej jakości przewodnictwo było, jest i jeszcze długo pozostanie niezwykle ważnym czynnikiem kształtowania młodych ludzi, ale także ciągłego rozwoju i zdobywania wiedzy przez dorosłych” – powiedział Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, podczas uroczystego rozpoczęcia XI Ogólnopolskiego Forum Przewodników Turystycznych.

„Pięknie pokazać świat to wielka i trudna sztuka. Ale jeśli ktoś posiądzie tę umiejętność, jest nieocenionym wychowawcą, nauczycielem, ambasadorem regionu i kraju” – mówił wiceminister Gut-Mostowy w trakcie uroczystości w krakowskim Hotelu PTTK Wyspiański.

To właśnie Kraków gości tegoroczne Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych (11-13.02), a przewodnim tematem wydarzenia jest „Teatralny Kraków”. Forum to znakomita okazja do spotkania przedstawicieli środowisk przewodnickich z całej Polski. Jej celem jest również promocja danego regionu, w tym roku Krakowa i Małopolski, mająca na celu przyciągnięcie większych rzez turystów, co w dobie zwalczania skutków pandemii COVID-19 ma niebagatelne znaczenie.

„Zmieniający się rynek usług turystycznych w Polsce oraz zmiany otoczenia prawnego, zwłaszcza w związku z pandemią COVID-19, powodują konieczność stałego monitorowania aktualnych przepisów i dostosowywania regulacji prawnych w obszarze usług turystycznych do stanu zmieniających się warunków prawnych, ekonomicznych, a także postępu technicznego. Analizowane są także regulacje dotyczące funkcjonowania przewodników turystycznych. Środowisko przewodnickie, w tym kadry Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, aktywnie w tych pracach uczestniczy, zgłaszając propozycje i sugestie odnośnie nowych i korygowanych regulacji prawnych. W projekcie założeń nowej ustawy jest przewidziana możliwość weryfikacji umiejętności i kompetencji przewodników turystycznych przez samorządy lokalne. Proponowane rozwiązania zostaną w niedługim czasie poddane szerszym konsultacjom” – przekazał uczestnikom Forum wiceminister Gut-Mostowy.

Tegoroczne Forum odbywa się na kilka dni przed Międzynarodowym Dniem Przewodnika Turystycznego. „Z tej okazji składam wszystkim Państwu oraz wszystkim przewodnikom turystycznym w Polsce serdeczne gratulacje i podziękowania za lata wytężonej i niezwykle owocnej pracy na rzecz popularyzacji turystyki, uświadamiania piękna i atrakcyjności naszego kraju, jego bogatej historii i kultury oraz unikatowej przyrody. Życzę satysfakcji z pracy dla dobra polskiej turystyki oraz pomyślności w życiu osobistym” – zakończył swoje przemówienie wiceminister sportu i turystyki.

Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze corocznie organizuje Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych już od 2011 roku. Fora te odbywają się kolejno w różnych częściach kraju i są platformą przedstawienia najistotniejszych zagadnień przewodnickich, a także okazją do prezentacji tradycji, kultury i dziedzictwa historycznego danego regionu. Spotkania odgrywają też niebagatelną rolę w zakresie wzajemnego zapoznania oraz integracji środowiska przewodnickiego.