O dwustronnej współpracy gospodarczej, handlowej i inwestycyjnej rozmawiał dziś wiceminister Grzegorz Piechowiak z wiceministrem spraw zagranicznych ds. europejskich Arabskiej Republiki Egiptu Ihabem Nasr i ambasadorem Hatem Tageldin.

Egipt jako ważny partner Polski na kontynencie afrykańskim

Wiceminister Grzegorz Piechowiak, podczas rozmów z przedstawicielami dyplomatycznymi Arabskiej Republiki Egiptu podkreślił, że kraj ten cieszy się w Polsce dużym zainteresowaniem.

Egipt od lat pozostaje ważnym partnerem Polski zarówno w świecie arabskim, jak też na całym kontynencie afrykańskim. Łączy nas wieloletnia historia bardzo dobrych relacji i wzajemnie korzystnej współpracy, sięgająca jeszcze lat 20 XX wieku

powiedział wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak.

W relacjach gospodarczych między dwoma krajami największe znaczenie odgrywa wymiana handlowa. Jej wartość w 2021 roku wyniosła ponad 725 mln dolarów i tym samym osiągnęła swój historycznie najwyższy poziom. Polski eksport osiągnął 417 mln USD, a import 308 mln USD.

Międzyrządowa Umowa o współpracy gospodarczej Polski i Egiptu

Pod koniec maja br. w trakcie wizyty Prezydenta RP w Egipcie została podpisana Międzyrządowa Umowa o współpracy gospodarczej Polski i Egiptu. Jest ona ważnym impulsem, który sprzyja intensyfikacji dwustronnej współpracy gospodarczej, handlowej i inwestycyjnej. Obecnie strona polska finalizuje działania, których celem jest , zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, zatwierdzenie Umowy przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej.

Egipt zajmuje czołowe miejsce wśród partnerów handlowych Polski z kontynentu afrykańskiego. Pod względem wielkości obrotów w 2021 r. udział tego rynku stanowił blisko 10% w handlu Polski z Afryką. W ramach relacji gospodarczych Polska przyjęła wznowienie przez LOT 31 maja 2022 roku bezpośrednich połączeń lotniczych Warszawy z Kairem.