Polsko-słowacka współpraca gospodarcza, w szczególności w przemyśle motoryzacyjnym oraz wpływ pandemii Covid-19 i wojny w Ukrainie na sytuację ekonomiczną w obu państwach to główne tematy polsko-słowackich konsultacji rządowych w Starej Lubowli i Drużbakach Wyżnych na Słowacji. Uczestniczyli w nich m. in. wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak oraz sekretarz stanu w słowackim Ministerstwie Gospodarki Karol Galek.

Słowacja to jeden z naszych najistotniejszych sąsiadów i partnerów gospodarczych. Cieszę się, że polscy inwestorzy lokują inwestycje na Słowacji m. in. w takich sektorach gospodarki jak energetyka, rolno-spożywczy, IT czy handel detaliczny. Stawiamy też na współpracę w przemyśle motoryzacyjnym. Pomimo trwającej już blisko dwa miesiące agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę, nadal liczymy na utrzymanie obecnej dynamiki obrotów handlowych.

– podkreślił wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak.

Trzecie z kolei Polsko-Słowackie Konsultacje Międzyrządowe odbyły się w Starej Lubowli i Drużbakach Wyżnych pod przewodnictwem premierów Polski i Słowacji: Mateusza Morawieckiego oraz Eduarda Hegera. Szefowie obu rządów podpisali deklarację o dobrosąsiedzkiej współpracy.

Polsko-słowackie relacje gospodarcze

Słowacja jest jednym z kluczowych partnerów handlowych Polski. Nasza wymiana towarowa w 2021 r. wyniosła prawie 13 mld euro, co oznacza wzrost o 23% w porównaniu do roku poprzedniego . W tym samym okresie polski eksport wzrósł o 21% oraz – po spadku w 2020 r. – o 17 % w porównaniu do czasu sprzed pandemii.

Polska również jest kluczowym partnerem handlowym Słowacji. Zajmujemy 3. miejsce (za Niemcami i Czechami) z 8% udziałem w słowackim światowym eksporcie.