Wiceminister Ireneusz Zyska Sekretarz, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, wziął udział w Forum Gospodarczym „Silna Polska, Silną Gospodarką. Kompas dla przedsiębiorstw Polski Zachodniej”, które odbyło się 17 lutego 2022 r.

Jak podkreślił w trakcie swojego wystąpienia wiceminister Ireneusz Zyska, Polska konsekwentnie podąża drogą transformacji energetycznej w oparciu o nowoczesne technologie OZE. Kluczowym elementem tego procesu jest wykorzystanie potencjału polskich przedsiębiorców i samorządów, który przełoży się na wzmocnienie siły polskiej gospodarki.

– Inwestycje w OZE były pewnego rodzaju tarczą antykryzysową, która pozwoliła na zachowanie wielu miejsc pracy w trudnym czasie pandemii wirusa COVID19. To również szansa na dostęp do taniej energii, która pozwoli budować przewagę konkurencyjności polskiej gospodarki i zapewnić niższe ceny energii elektrycznej – powiedział wiceminister Zyska.

– Naszym celem jest stworzenie przyjaznego otoczenia dla funkcjonowania sektora energetyki, w tym energetyki odnawialnej, w Polsce. Tworzymy prawo i warunki, które dają możliwość rozwoju zarówno indywidualnym producentom, jak i przedsiębiorcom. Pozwoli to na dalszy dynamiczny rozwój OZE w naszym kraju i nowe innowacyjne projekty. Nasza działania przyniosły wymierne korzyści – dodał.

Obok wiceministra klimatu i środowiska, w forum wzięli udział przedstawiciele m.in.: Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Finansów oraz Cyfryzacji KPRM, a także prezesi i przedstawiciele instytucji rządowych Agencji Rozwoju Przemysłu i Polskiej Agencji Inwestycji.

Organizatorem wydarzenia była Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.