Wiceminister w swojej wypowiedzi zabrał głos na temat rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, która stanowi szansę na wzrost poziomu bezpieczeństwa energetycznego Polski, budowy elektrowni jądrowych oraz roli prosumentów.

Morska energetyka wiatrowa stanowi jeden z kluczowych kierunków transformacji polskiego sektora energetycznego, dlatego ma ogromne znaczenie gospodarcze dla naszego państwa. Już dziś polskie firmy uczestniczą w łańcuchu dostaw w tej dziedzinie na całym świecie. Ponad 100 rodzimych podmiotów dysponuje know-how potrzebnym w procesie wytwarzania elementów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na potrzeby budowy morskich farm wiatrowych. Jak wskazują opracowania organizacji branżowych, polski przemysł ma znaczący potencjał rozwoju w kierunku zapewnienia dostaw i usług związanych z budową i eksploatacją morskich farm wiatrowych. W Polsce największymi beneficjentami rozwoju offshore będą m.in. stocznie, przemysł stalowy i metalowy; rozkwitną też firmy usługowe, szkoleniowe i serwisowo-instalacyjne

– powiedział Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Polska będzie rozwijać energetykę wiatrową na lądzie i morzu oraz fotowoltaikę, ale to elektrownie jądrowe będą pełnić rolę stabilizatora systemu. To one zapewnią zdecydowane obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery z sektora elektroenergetycznego oraz niskie środowiskowe koszty zewnętrzne. Ponadto projekty jądrowe są ogromnym katalizatorem rozwoju gospodarczego i społecznego, skutecznie promują krajowy i lokalny wzrost gospodarczy. Elektrownie jądrowe tworzą długoterminowe dobrze płatne miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji, np. dla inżynierów, którzy są dumni z wkładu, jaki wnoszą do społeczeństwa

– mówił wiceminister Zyska.