„Partnerstwo dla klimatu” to temat trzeciego dnia szczytu klimatycznego Togetair. O ekologii, zrównoważonym rozwoju, gospodarce o obiegu zamkniętym czy wyzwaniach związanych z transformacją klimatyczno-energetyczną podczas wydarzenia, które odbyło się 22 kwietnia 2022 r., mówiła wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.

Podczas otwarcia kolejnego dnia konferencji wiceminister podkreśliła znaczenie wydarzenia i udział wielu przedstawicieli administracji, samorządów, NGO’sów czy instytucji naukowych.

Świat wokół nas się zmienia, zmienia się także klimat. Stawiane są przed administracją coraz nowsze wyzwania, którym musimy sprostać. Podczas trzeciego dnia szczytu klimatycznego porozmawiamy wspólnie o ekologii, zrównoważonym rozwoju, gospodarce o obiegu zamkniętym czy wyzwaniach związanych z transformacją energetyczną. To niezwykle ważne tematy dla naszego resortu

– powiedziała.

Podczas szczytu klimatycznego Togetair wiceminister Golińska wzięła udział w debacie „Zrównoważony rozwój dla środowiska – konsekwentna strategia czy „PR”owy slogan”, w trakcie którego przypomniała, że dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi.

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi, który przypomina nam, że każdy z nas ma wpływ na otaczającą nas przyrodę. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za środowisko w którym żyjemy. Świat wokół nas się zmienia, co niesie ze sobą ogromne wyzwania, które z jednej strony związane są z dostosowaniem naszego życia do nowych okoliczności, z drugiej wymagają od nas poszukiwania nowych rozwiązań, które ułatwią nam działania, nie szkodząc jednocześnie przyrodzie i klimatowi

– mówiła.

Wiceszefowa resortu klimatu i środowiska zwróciła uwagę, że w kwestii zakupów niezwykle ważna jest świadomość ekologiczna konsumentów.

Legislacja międzynarodowa i krajowa powinna być dostosowana do potrzeb konsumentów. Dzięki takim przepisom konsumenci będą mogli dokonywać świadomych decyzji i wybierać produkty, które są rzeczywiście przyjazne dla środowiska

– wyjaśniła.

Komisja Europejska przyjęła wniosek, aby zmienić dyrektywy nt. konsumpcji. Chodzi o to, aby chronić konsumentów przed marketingiem ekologicznych firm. Często trudno nam ocenić czy firmy działają uczciwe czy jest to tylko PR

– dodała.

Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska wskazała także, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska podejmuje szereg działań w kwestii kształcenia młodego pokolenia.

Naszym celem jest wprowadzanie odpowiedzialnych postaw i edukacji ekologicznej już w wieku szkolnym. Podpisaliśmy porozumienie w tej kwestii z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Działania te zmierzają do podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa

– zaznaczyła.

Ważną inicjatywą jest kampania „Nasz Klimat”. Jednym z jej celów jest kreowanie pozytywnych wzorców w zakresie inicjatyw społecznych oraz codziennych nawyków, które przyczyniają się do zahamowania negatywnych skutków zmian klimatycznych

– podsumowała.