Wprowadzona w 2019 r. ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami to pierwsze w Polsce rozwiązanie systemowe na rzecz poprawy dostępności sektora publicznego tak by był otwarty na osoby z niepełnosprawnościami jako klientami – mówiła dzisiaj na Konferencji Zero Project 2023 wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Wiceminister podkreśliła, że dzięki ustawie przepisy o dostępności, wcześniej rozproszone zostały uporządkowane.

Wiceminister uczestniczyła on-line w zorganizowanej w Wiedniu konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych Zero Project  2023. Forum zgromadziło przedstawicieli wielu państw, którzy omówili dobre praktyki w usuwaniu barier dla osób z niepełnosprawnością.
W ramach 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG 17 – Sustainable Development Goals) uczestnicy spotkania zapoznali się z rozwiązaniami legislacyjnymi na rzecz poprawy dostępności innych krajów. Zgodnie z zasadą „nie wymyślajmy koła na nowo”, decydenci podkreślali swoje unikalne osiągnięcia legislacyjne oraz to, jak można je wykorzystać także w innych krajach. Pozwoliło to na konstruktywny dialog na temat tego, w jaki sposób ustawodawstwo może umożliwić osobom z niepełnosprawnością prowadzenie bardziej niezależnego życia na całym świecie.