Jak podkreślił wiceminister Dziadzio, wody podziemne odgrywają niezwykle istotną rolę zarówno w zaopatrzeniu ludności w wodę do spożycia, jak również w wielu gałęziach przemysłu czy rolnictwie.

„Znaczenie wód podziemnych ma również odzwierciedlenie w rządowych dokumentach strategicznych, ponieważ ich dobry stan chemiczny i ilościowy, jest jednym z priorytetów Polityki ekologicznej państwa w obszarze środowiska i gospodarki wodnej” – wskazał Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio.

Wiceminister klimatu i środowiska zaznaczył też, że wody podziemne spełniające określone kryteria, są także zaliczane do kopalin. Chodzi m.in. o wody termalne, lecznicze i solanki. Ich znaczenie dla gospodarki jest nie do przecenienia, co jest szczególnie ważne wobec wyzwań związanych z transformacją energetyczną Polski.

„Przyjęta przez Radę Ministrów 1 marca 2022 roku, Polityka Surowcowa Państwa odnosi się do wód termalnych, podkreślając konieczność ich intensywnego poszukiwania, rozpoznawania oraz dokumentowania” – powiedział wiceminister Dziadzio.

„Oprócz tego, że takie działania mają istotne znaczenie dla rozwoju gospodarki w kontekście transformacji energetycznej to także, w znaczący sposób podnoszą znajomość budowy geologicznej kraju dostarczając na bieżąco nowych informacji geologicznych” – zaznaczył.